Svensk valundersökning 2006-2010 panel

SND-ID: snd0925-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002092

Citering

Alternativ titel

VU 2006-2010

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Detta är en del av Svensk valundersökning 2006 och 2010. Valundersökningarna är en riksomfattande undersökningsserie kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Studierna genomförs vid riksdagsval som rullande panelundersökningar. Materialet i det här datasetet bygger på den panel som deltog i 2006 och 2010 års studier. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Datasetet skapat utifrån valundersökningen 2006 och valundersökningen 2010. Innehåller de respondenter som ingick i panelen 2006 och 2010.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2010

Variabler

4076

Antal individer/objekt

1771

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006 – 2010
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.0. 2014-05-27

Version 2.0: 2014-05-27

DOI: https://doi.org/10.5878/002092

Version 1.0. 2013-11-19

Version 1.0: 2013-11-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001745

Publicerad: 2014-05-27
Senast uppdaterad: 2023-09-21