UCDP Actor Dataset

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Actor Dataset innehåller information om alla aktörer, både statliga och icke-statliga, som ingår i UCDP´s datamängder. Datasetet är konstruerat så att det är kompatibelt med alla UCDP´s dataset. Förutom att fungera som en inventering av de aktörer som deltar i väpnade konflikter ger datasetet även information om bland annat vilken typ av våld aktören var eller är inblandad i, i vilka konflikter aktören varit aktiv, geografisk position samt aktörens ursprung och dess allianser.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Ämnesområde

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Identifierare

SND-ID: EXT 0022

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Actor Dataset innehåller information om alla aktörer, både statliga och icke-statliga, som ingår i UCDP´s datamängder. Datasetet är konstruerat så att det är kompatibelt med alla UCDP´s dataset. Förutom att fungera som en inventering av de aktörer som deltar i väpnade konflikter ger datasetet även information om bland annat vilken typ av våld aktören var eller är inblandad i, i vilka konflikter aktören varit aktiv, geografisk position samt aktörens ursprung och dess allianser.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 — pågående

Population

Aktörer i väpnade konflikter, statliga och icke-statliga

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Citeringskrav

Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: yy/mm/dd) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University

UCDP Actor Dataset

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beskrivning

Citera som:
Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: yy/mm/dd) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 — 2013

Variabler

30

Antal individer/objekt

1274

Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06