UCDP Actor Dataset

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Actor Dataset innehåller information om alla aktörer, både statliga och icke-statliga, som ingår i UCDP´s datamängder. Datasetet är konstruerat så att det är kompatibelt med alla UCDP´s dataset. Förutom att fungera som en inventering av de aktörer som deltar i väpnade konflikter ger datasetet även information om bland annat vilken typ av våld aktören var eller är inblandad i, i vilka konflikter aktören varit aktiv, geografisk position samt aktörens ursprung och dess allianser.

Identifierare:

SND-ID: EXT 0022

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Beskrivning:

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Actor Dataset innehåller information om alla aktörer, både statliga och icke-statliga, som ingår i UCDP´s datamängder. Datasetet är konstruerat så att det är kompatibelt med alla UCDP´s dataset. Förutom att fungera som en inventering av de aktörer som deltar i väpnade konflikter ger datasetet även information om bland annat vilken typ av våld aktören var eller är inblandad i, i vilka konflikter aktören varit aktiv, geografisk position samt aktörens ursprung och dess allianser.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — pågående

Population:

Aktörer i väpnade konflikter, statliga och icke-statliga

Citeringskrav:

Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: yy/mm/dd) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University

UCDP Actor Dataset

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2013

Variabler:

30

Antal individer/objekt:

1274