SNAC - Swedish National study on Aging and Care. Delstudie: SNAC-N

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden , SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Skapare/primärforskare:

Anders Wimo - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-N Nordanstig
Förutom de breda nationella epidemiologiska frågeställningar om prevalens, incidens, mortalitet och riskfaktorpanorama för olika tillstånd så har verksamheten i Nordanstig vissa profilområden: demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Eftersom demens är en viktig del av Nordanstigs profil har stor vikt lagts vid sättande av demensdiagnoser och stadieindelning av kognitiv nedsättning.

Befolkningsdel:
Vid baslinjeundersökningen som genomfördes mellan 2001-2003 deltog totalt 766 personer av de 1016 som inbjöds (vilket motsvarar ett bortfall på 25%). Den första uppföljning

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Skapare/primärforskare:

Anders Wimo - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Identifierare:

SND-ID: EXT 0126

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-N Nordanstig
Förutom de breda nationella epidemiologiska frågeställningar om prevalens, incidens, mortalitet och riskfaktorpanorama för olika tillstånd så har verksamheten i Nordanstig vissa profilområden: demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Eftersom demens är en viktig del av Nordanstigs profil har stor vikt lagts vid sättande av demensdiagnoser och stadieindelning av kognitiv nedsättning.

Befolkningsdel:
Vid baslinjeundersökningen som genomfördes mellan 2001-2003 deltog totalt 766 personer av de 1016 som inbjöds (vilket motsvarar ett bortfall på 25%). Den första uppföljning

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nordanstig kommun

Geografisk beskrivning: Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.

Analysenhet:

Population:

Individer 60 år eller äldre bosatta i Nordsanstigs kommun.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Studie kopplad till biobank:

Ja

Publicerad: 2015-06-10
Senast uppdaterad: 2017-03-17