SNAC - Swedish National study on Aging and Care. Delstudie: SNAC-B

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepar

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Identifierare:

SND-ID: EXT 0127

Syfte:

Syftet är att ge information om vilken betydelse bland annat omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för hälsa och välbefinnande på äldre personer. Inom ramen för SNAC har SNAC-B bla speciellt inriktats på munhälsans betydelse för allmänhälsa

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepar

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Karlskrona kommun

Geografisk beskrivning: Karlskrona kommun i Blekinge

Analysenhet:

Population:

Individer 60 år eller äldre, bosatta i Karlskrona kommun.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Studie kopplad till biobank:

Ja