The Swedish National study on Aging and Care in Blekinge (SNAC-B)

SND-ID: EXT 0127

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden , SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Skapare/primärforskare

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Blekinge tekniska högskola

Diarienummer hos huvudman

BTH-6.2.1-0053-2021

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för hälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Lund - dnr LU 604-00

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer 60 år eller äldre, bosatta i Karlskrona kommun.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Karlskrona kommun

Geografisk beskrivning: Karlskrona kommun i Blekinge

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B.-M., & Thorslund, M. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). In Aging Clinical and Experimental Research (Vol. 16, Issue 2, pp. 158–168). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-8643
URN: urn:nbn:se:bth-8643

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Johan Sanmartin Berglund

johan.sanmartin.berglund@bth.se

Dataset
The Swedish National study on Aging and Care in Blekinge (SNAC-B)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Skapare/primärforskare

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Intervju

Kontakt för frågor om data

Johan Sanmartin Berglund

johan.sanmartin.berglund@bth.se

Publicerad: 2016-10-28
Senast uppdaterad: 2023-03-06