SNAC - Swedish National study on Aging and Care. Delstudie: SNAC-B

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden , SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Skapare/primärforskare

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepar

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Identifierare

SND-ID: EXT 0127

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepar

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Karlskrona kommun

Geografisk beskrivning: Karlskrona kommun i Blekinge

Analysenhet

Population

Individer 60 år eller äldre, bosatta i Karlskrona kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Studie kopplad till biobank

Ja

Publicerad: 2016-10-28
Senast uppdaterad: 2017-03-17