DIWA - Diabetes och atheroskleros hos kvinnor

SND-ID: EXT 0140

Skapare/primärforskare

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Beskrivning

Alla 64-åriga kvinnor inom Göteborgs län bjöds in till en screeningundersökning inklusive ett glukostoleranstest (OGTT). Glukostolerans definierades för varje deltagare enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. Patienterna delades in i tre subgrupper beroende på metabolisk status och ett randomiserat urval av patienter rekryterades från varje grupp för en longitudinell uppföljningsstudie: diabetes mellitus (n=220), nedsatt glukostolerans (IGT, n=204) eller normal glukostolerans (NGT, n=188). Baslinjeundersökningen genomfördes år 2002-2004 och uppföljande undersökning år 2007-2009.
Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

Att studera utveckling av atheroskleros hos kvinnor med olika grad av metabol sjukdom (normal glukosomsättning, nedsatt insulinkänslighet, diabetes).
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

64 åriga kvinnor i Göteborg (2002)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Göteborg

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fagerberg B, Prahl Gullberg U, Alm R, Nilsson J, Nordin Fredrikson G. Circulating autoantibodies against the apolipoprotein B-100 peptides p45 and p210 in relation to the occurrence of carotid plaques in 64-year-old women. PLoS ONE 2015;10(3): e0120744. doi:10.1371/journal.pone.0120744
Läs fulltext

Bergström G, Fagerberg B, Sallsten G, Lundh T, Barregard L. Is cadmium exposure associated with the burden, vulnerability and rupture of human atherosclerotic plaques? PLOS ONE (in press).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
DIWA - Diabetes och atheroskleros hos kvinnor

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – pågående

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2004
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–2009
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2014-12-10
Senast uppdaterad: 2020-01-17