DIWA - Diabetes och atheroskleros hos kvinnor

Skapare/primärforskare:

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Beskrivning:

Alla 64-åriga kvinnor inom Göteborgs län bjöds in till en screeningundersökning inklusive ett glukostoleranstest (OGTT). Glukostolerans definierades för varje deltagare enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. Patienterna delades in i tre subgrupper beroende på metabolisk status och ett randomiserat urval av patienter rekryterades från varje grupp för en longitudinell uppföljningsstudie: diabetes mellitus (n=220), nedsatt glukostolerans (IGT, n=204) eller normal glukostolerans (NGT, n=188). Baslinjeundersökningen genomfördes år 2002-2004 och uppföljande undersökning år 2007-2009.
Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

Att studera utveckling av atheroskleros hos kvinnor med olika grad av metabol sjukdom (normal glukosomsättning, nedsatt insulinkänslighet, diabetes).

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Skapare/primärforskare:

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0140

Beskrivning:

Alla 64-åriga kvinnor inom Göteborgs län bjöds in till en screeningundersökning inklusive ett glukostoleranstest (OGTT). Glukostolerans definierades för varje deltagare enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. Patienterna delades in i tre subgrupper beroende på metabolisk status och ett randomiserat urval av patienter rekryterades från varje grupp för en longitudinell uppföljningsstudie: diabetes mellitus (n=220), nedsatt glukostolerans (IGT, n=204) eller normal glukostolerans (NGT, n=188). Baslinjeundersökningen genomfördes år 2002-2004 och uppföljande undersökning år 2007-2009.
Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

Att studera utveckling av atheroskleros hos kvinnor med olika grad av metabol sjukdom (normal glukosomsättning, nedsatt insulinkänslighet, diabetes).

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

64 åriga kvinnor i Göteborg (2002)

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontakt för frågor om data:

Rufus Latham

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fagerberg B, Prahl Gullberg U, Alm R, Nilsson J, Nordin Fredrikson G. Circulating autoantibodies against the apolipoprotein B-100 peptides p45 and p210 in relation to the occurrence of carotid plaques in 64-year-old women. PLoS ONE 2015;10(3): e0120744. doi:10.1371/journal.pone.0120744
Läs fulltext

Bergström G, Fagerberg B, Sallsten G, Lundh T, Barregard L. Is cadmium exposure associated with the burden, vulnerability and rupture of human atherosclerotic plaques? PLOS ONE (in press).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

DIWA - Diabetes och atheroskleros hos kvinnor

Skapare/primärforskare:

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 — 2004

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 — 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002 — pågående

Publicerad: 2014-12-10
Senast uppdaterad: 2020-01-17