SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 3

SND-ID: EXT 0149

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Alternativ titel

The Retrospective Survey (SHARELIFE)

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.
Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 3 – SHARELIFE. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w3.800

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:
- Börsch-Supan, A., M. Brandt, K. Hank and M. Schröder (Eds). (2011). The individual and the welfare state. Life histories in Europe. Heidelberg: Springer.
- Schröder, M. (2011). Retrospective data collection in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHARELIFE methodology. Mannheim: Mannheim Resear

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

SHARE ERIC

Ansvarig institution/enhet

Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Finansiering 1

  • Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiering 2

  • Finansiär: US National Institute on Aging

Finansiering 3

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 14 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Upphovsrätt

x

Dataset
SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 3

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-05-15
Senast uppdaterad: 2023-03-06