SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 3

Primärforskare:

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Huvudman:

Alternativ titel:

SHARELIFE

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Upphovsrätt:

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2011

Geografisk beskrivning:

14 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Typ av data:

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Numeriska

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiär:

Europeiska Unionen

US National Institute on Aging

Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Restriktioner:

Alla personer med vetenskaplig anknytning får ladda ner data kostnadsfritt så länge uppgifterna inte används för andra ändamål än rent vetenskapliga syften.