SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 4

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.700

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:
- Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin and G. Weber (Eds). (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.
- Malter, F., Börsch-Supan, A.(Eds.) (2013). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
- Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip,

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Identifierare

SND-ID: EXT 0150

DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w4.700

Alternativ titel

SHARE Wave 4

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.700

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:
- Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin and G. Weber (Eds). (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.
- Malter, F., Börsch-Supan, A.(Eds.) (2013). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
- Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip,

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 — 2012

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiär: US National Institute on Aging

Publicerad: 2015-05-15
Senast uppdaterad: 2020-09-23