SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 4

SND-ID: EXT 0150

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

SHARE Wave 4

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.700

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:
- Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin and G. Weber (Eds). (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.
- Malter, F., Börsch-Supan, A.(Eds.) (2013). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
- Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip,

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

SHARE ERIC

Finansiering 1

  • Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiering 3

  • Finansiär: US National Institute on Aging
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2010–2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Geografisk beskrivning: 16 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 4

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-05-15
Senast uppdaterad: 2021-11-03