Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Skapare/primärforskare:

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Beskrivning:

Registret baseras på exporterade uppgifter om inbjudningar till cellprovtagning, cellprovtagning, virustester, vävnadsprover och diagnoser samt biobankning av cellprov.
Årliga rapporter om kvaliteten på preventionen presenteras på www.nkcx.se, där man även kan söka fram information om olika kvalitetsindikationer på landstings och kommunnivå.
Aktiv forskning om förbättrad prevention, bland annat genom att genomföra och utvärdera randomiserade vårdprogram samt kliniska prövningar med register-baserad uppföljning

Syfte:

Kvalitetsuppföljning av preventionen av cervixcancer i Sverige

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Enheten för Cervixcancerprevention

Skapare/primärforskare:

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Identifierare:

SND-ID: EXT 0168

Beskrivning:

Registret baseras på exporterade uppgifter om inbjudningar till cellprovtagning, cellprovtagning, virustester, vävnadsprover och diagnoser samt biobankning av cellprov.
Årliga rapporter om kvaliteten på preventionen presenteras på www.nkcx.se, där man även kan söka fram information om olika kvalitetsindikationer på landstings och kommunnivå.
Aktiv forskning om förbättrad prevention, bland annat genom att genomföra och utvärdera randomiserade vårdprogram samt kliniska prövningar med register-baserad uppföljning

Syfte:

Kvalitetsuppföljning av preventionen av cervixcancer i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska kvinnor, 23-60 år.

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Kontakt för frågor om data:

Joakim Dillner

Ladda ner metadata:

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Skapare/primärforskare:

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 2015-05-20
Senast uppdaterad: 2020-02-26