Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

SND-ID: EXT 0168

Skapare/primärforskare

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Beskrivning

Registret baseras på exporterade uppgifter om inbjudningar till cellprovtagning, cellprovtagning, virustester, vävnadsprover och diagnoser samt biobankning av cellprov.
Årliga rapporter om kvaliteten på preventionen presenteras på www.nkcx.se, där man även kan söka fram information om olika kvalitetsindikationer på landstings och kommunnivå.
Aktiv forskning om förbättrad prevention, bland annat genom att genomföra och utvärdera randomiserade vårdprogram samt kliniska prövningar med register-baserad uppföljning

Syfte:

Kvalitetsuppföljning av preventionen av cervixcancer i Sverige
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för Cervixcancerprevention

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor, 23-60 år.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Joakim Dillner

joakim.dillner@ki.se

Dataset
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2015-05-20
Senast uppdaterad: 2020-02-26