Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Skapare/primärforskare

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Beskrivning

Registret baseras på exporterade uppgifter om inbjudningar till cellprovtagning, cellprovtagning, virustester, vävnadsprover och diagnoser samt biobankning av cellprov.
Årliga rapporter om kvaliteten på preventionen presenteras på www.nkcx.se, där man även kan söka fram information om olika kvalitetsindikationer på landstings och kommunnivå.
Aktiv forskning om förbättrad prevention, bland annat genom att genomföra och utvärdera randomiserade vårdprogram samt kliniska prövningar med register-baserad uppföljning

Syfte:

Kvalitetsuppföljning av preventionen av cervixcancer i Sverige

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Identifierare

SND-ID: EXT 0168

Beskrivning

Registret baseras på exporterade uppgifter om inbjudningar till cellprovtagning, cellprovtagning, virustester, vävnadsprover och diagnoser samt biobankning av cellprov.
Årliga rapporter om kvaliteten på preventionen presenteras på www.nkcx.se, där man även kan söka fram information om olika kvalitetsindikationer på landstings och kommunnivå.
Aktiv forskning om förbättrad prevention, bland annat genom att genomföra och utvärdera randomiserade vårdprogram samt kliniska prövningar med register-baserad uppföljning

Syfte:

Kvalitetsuppföljning av preventionen av cervixcancer i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor, 23-60 år.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Skapare/primärforskare

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 2015-05-20
Senast uppdaterad: 2020-02-26