Semantisk tagger för svenska

SND-ID: EXT 0374

Skapare/primärforskare

Johan Frid - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Maria Nääs - Lunds universitet

Anna W Gustafsson - Lunds universitet, Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Beskrivning

Resursen innehåller en svensk version av det semantiska analyssystemet UCREL. Systemet är ett ramverk för att genomföra automatiska semantiska analyser av texter. Ramverket är designat och använt i ett flertal forskningsprojekt, och den externa resurssidan samlar ett antal sådana projekt och publikationer som har framställts sedan 1990.

Under 2015/2016 utökades den initiala resursen till tolv språk och utvärderades lexikalt på flertalet språk, varav svenska är ett.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Humanistlaboratoriet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Semantisk tagger för svenska

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Johan Frid - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Maria Nääs - Lunds universitet

Anna W Gustafsson - Lunds universitet, Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-10-30