2020 - ett år präglat av pandemi och viktiga milstolpar

Publicerad: 2021-02-26

Första sidan SND:s årsberättelse för 2020År 2020 har varit ett annorlunda år på många sätt. Behovet av öppenhet och transparens inom forskningen blev än mer aktuellt i samband med det globala utbrottet av Covid-19. Samtidigt har pandemin påverkat hur vi kunnat mötas och resa, och vi har behövt vara kreativa och fundera ut nya sätt att arbeta på. För SND:s del har det inneburit en möjlighet att anordna fler digitala möten av olika slag. Under året har vi hållit allt ifrån webbinarier till digitala drop-in-sessioner, riktade till både SND-nätverket och forskare.

Året har också inneburit viktiga milstopar för SND:s verksamhet, i form av färdigställandet av några stora utvecklingsprojekt. Hit hör lanseringen av vårt system för att beskriva och tillgängliggöra forskningsdata (DORIS), utvecklingen av en ny lagringslösning som möjliggör delning av data med personuppgifter i SND:s katalog och publiceringen av nya webbsidor om datahantering riktade till forskare.

SND:s internationella samarbeten har fortsatt att växa och utvecklas. Under 2020 utökade SND sin medverkan i European Open Science Cloud (EOSC) genom att bli officiell medlem i EOSC Association. Det internationella arbetet för ökad tillgång till forskningsdata har också fortsatt inom organisationer som CESSDA och Research Data Alliance, samt genom flertalet internationella projekt.

Allt detta och mycket mer kan du läsa om i vår årsberättelse för 2020.

Trevlig läsning!