Nytt nordiskt samarbete inom medicin och hälsa

Publicerad: 2012-12-11

Ett nytt nordiskt samarbete har sett dagens ljus på H. C. Andersen Hotel i Odense. Stående från vänster: Bodil Stenvig (DDA), Martin Brandhagen (SND), Henrik Sejersen (DDA), Vigdis Kvalheim (NSD), Mari Kleemola (FSD), Gry Henriksen (NSD). Sittande från vänster: Heidi Wittendorff Jensen (DDA), Arja Kuula (FSD), Elisabeth Strandhagen (SND).

SND och tre forskningsinfrastrukturer i Danmark, Finland och Norge har beslutat sig för att öka samarbetet när det gäller data inom medicin och hälsa.

Vid ett möte i Odense nyligen startades ett samarbete mellan SND, Dansk Data Arkiv (DDA), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) och Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD). SND och DDA:s avdelning DDA Sundhed har sedan två år tillbaka samverkat inom det medicinska området, men nu utökas satsningen till att även inbegripa Norge och Finland. En av de första uppgifterna som står på agendan blir att skapa gemensamma begrepp och nyckelord för beskrivning av forskningsdata.

– Det här känns som ett väldigt spännande samarbete. Det har länge funnits ett behov av att se över terminologin för medicin och jag tycker det är viktigt för gruppen att arbeta med detta så att vi kan beskriva metadata på ett korrekt sätt, säger Elisabeth Strandhagen, SND:s forskningskoordinator för medicin och hälsa.

Det nordiska samarbetet kommer inledningsvis även att inbegripa ett gemensamt deltagande vid NordicEpi 2013, anknytning till NordForsk-projektet NORIA-net on Registries samt olika aktiviteter relaterade till datahantering.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01