Svensk veckopress – med data från 8 500 tidningssidor

Foto: Torbjörn Berglund

(Publicerad 2012-11-23)
Är du intresserad av svensk presshistoria? Då kan studien Svensk veckopress 1920-1975 vara något för dig. I detta material, som finns tillgängligt via SND, finns data om innehållet i ett 40-tal veckotidningar inom genren ”populärpress”. Allt från tidningar som Året Runt och Veckans Affärer till FIB-Aktuellt och Lektyr finns representerade.

Ansvarig för studiens tillblivelse på 1970-talet var Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier. Huvudsyftet med kartläggningen var att belysa de innehållsliga variationerna över tid i veckopressen.

”För att få en fördjupad förståelse av veckotidningarnas funktion och situation idag och imorgon, vill vi dra trådarna tillbaka i tiden och se hur dagens situation utvecklats ur gårdagens”, skriver Roger Bernow och Torsten Österman från forskargruppen i rapporten Svensk veckopress 1920-1975 (publicerad 1979).

De tidningar som ingår i studien täcker merparten av populärpressutgivningen under den aktuella tidsperioden, både vad gäller den sammanlagda upplagan och antalet tidningsnamn. Populärpress definieras i undersökningen som tidningar som:

  • har ett allmänt populärt innehåll som är tillgängligt för den breda allmänheten
  • finns att köpa fritt i handeln
  • utkommer minst en gång per månad och helst – men högst – en gång per vecka.

Innehållsanalysen omfattar allt material i varje granskat tidningsexemplar, vilket innebär sammantaget cirka 8 500 tidningssidor. Såväl redaktionellt material som annonsmaterial har kartlagts i undersökningen. Varje tidningsnamn som har valts ut har granskats med fyra nummer vart femte år.

Materialet i Svensk veckopress är användbart både för att undersöka kortsiktiga förändringar och mer långsiktiga tendenser. Bland de övergripande ämnesområden som kodats finns sociala frågor, brottslighet, ekonomi, politik, konsumtion, kultur, sport, samlevnad och ockulta fenomen. För att bara nämna några. Det går också att studera förändringar över tid när det gäller vilka attribut och egenskaper som tillskrivits de personer som omnämns i till exempel artiklarna. Här är variablerna i första hand inriktade på kön, det vill säga hur män respektive kvinnor beskrivs i tidningarna. Egenskaper som modig, stark, glad, nöjd, hemarbetande, obegåvad, brottslig, osolidarisk, självständig, duktig, missnöjd etcetera har lagts in av de sammanlagt tio kodare som arbetade med materialet då det samlades in.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01