Pass 4: Metadatastandarder

I det här passet kommer du få en inblick i hur metadatastandarder är uppbyggda och hur de är tänkta att fungera. Du kommer få se exempel på några standarder som har olika användningsområden och sedan djupdyka i två standarder som är särskilt relevanta i samarbetet med SND. Avslutningsvis får du bekanta dig med SND:s formulär för att beskriva data, ett verktyg som bygger på metadatastandarden DDI.

Efter passet ska du kunna

  • förklara vad metadatastandarder, metadataprofiler och kontrollerade vokabulärer är

  • känna igen ett antal vanliga metadatastandarder som är relevanta för DAU:er

  • instruera och stötta forskare i deras arbete med att använda SND:s formulär för att beskriva forskningsdata.

Passet består av tre presentationer och två övningar.

 

Övning: Dublin Core

Övning: Dublin Core

Här får du reflektera över olika funktioner hos elementen i Dublin Core och se hur andra har tänkt om dem.

Övning: SND:s formulär

Övning: SND:s formulär

Du arbetar med SND:s formulär för att beskriva data och beskriver själv ett dataset utifrån datafiler och dokumentation.