Modellsimuleringar av luftkoncentration och deposition av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

SND-ID: ecds0062-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ft2b-vt32

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Beskrivning

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan. Modellresultat finns tillgängliga för det europeiska området med sex timmars upplösning och en geografisk upplösning på 50 km.

Se engelska katalogsidan för mer detaljer: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0062

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-04-26 – 1986-05-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Simulering
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Langner, J., Robertson, L., Persson, C., and Ullerstig, A. Validation of the operational emergency response model at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute using data from ETEX and the Chernobyl accident, Atmospheric Environment, 32, 4325-4333, 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-07-01

Version 1.0: 2019-07-01

DOI: https://doi.org/10.5879/ft2b-vt32

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2019-07-01
Senast uppdaterad: 2019-12-17