JO-undersökningen 1964-1972

SND-ID: snd0108-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002368

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

The purpose of the study is to illustrate various aspects of the Ombudsman's work, who complains, what is complained about, whom is complained against, which investigative measures are taken, how long time the handling takes and what decision the Ombudsman has taken.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Complaint-cases and initiative-cases at the Ombudsman's office during 1964, 1968, and 1972.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1964-01-01 – 1964-12-31

1968-01-01 – 1968-12-31

1972-01-01 – 1972-12-31

Variabler

64

Antal individer/objekt

1081

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-01-01 – 1964-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 – 1968-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-01-01 – 1972-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer
Publicerad: 2007-07-06
Senast uppdaterad: 2019-02-06