Svenska valdata 1911-1944

SND-ID: snd0204-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000873

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Materialet består av data från samtliga riksdagsval under perioden 1911-1944. Det finns också information om ändringar av administrativa områden under perioden.

Liknade datamaterial finns i Valdataarkivet 1948-1970 (SND 0148).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1911-01-01 – 1944-12-31

Variabler

218

Antal individer/objekt

2576

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1911-01-01 – 1944-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Val, Valdata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berglund, S., & Dellenbrant, J-Å. (1987) Svensk partiregionalism. Malmö: Liber.
Libris | Swepub | Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 9138613018

Wörlund, Ingemar & Berglund, Sten (1987) Det socialdemokratiska röstandet 1921-1940: en studie i oförklarad varians . Åbo: Åbo Academy, Department of Political Science.
Libris
ISBN: 951-649-329-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-03-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21