Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

SND-ID: snd0448-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002460

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Nationalekonomiska institutionen rorId

Beskrivning

I en enkätundersökning utförd av SCB ställdes bland annat ett antal frågor om socialbidragen i Sverige. Respondenten fick ange hur mycket man bör ha att leva på per månad, hur bidragen bör variera med familjestorlek och hur mycket en socialbidragstagare bör ha att leva på i jämförelse med en folkpensionär. Dessutom fick man göra en bedömning av om man trodde den egna familjen var berättigad till socialbidrag och vad man skulle göra om pengar till mat och hyra inte räckte. Ett antal bakgrundsfrågor berör civilstånd, hushållets storlek och ålderssammansättning, bostadsort, utbildning, eget och make/maka/samboendes förvärvsarbete samt hushållets månadsinkomst.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-05-01 – 1985-06-30

Variabler

33

Antal individer/objekt

880

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-05-01 – 1985-06-30
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Aguilar, R., & Gustafsson, B. (1988) Public Opinion about Social Assistance in Sweden. European Journal of Political Research, 16:251-276.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1996-06-18
Senast uppdaterad: 2019-02-06