Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995

SND-ID: snd0508-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001053

Ingår i samling hos SND: Eurobarometer

Citering

Alternativ titel

EB 43.1

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på nya medlemsländer, det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) samt strålning. Frågor ställdes angående Österrikes, Finlands och Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 med fokus på om detta skulle komma att ha en positiv, negativ alternativt ingen effekt för respondenterna själva, deras land, EU, jämställdhet inom EU, arbetslöshet inom EU, politiken gentemot Östeuropa samt EU:s internationella konkurrenskraft. Frågor ställdes om internationell handel och GATT. Av särskilt intresse var respondenternas åsikter om ekonomiska relationer mellan länder och hur medlemsländernas intressen borde representeras och skyddas internationellt. Frågor om strålning täckte respondenternas informationskällor rörande exponeringsrisker och radioaktivitetsnivåer, tillfredsställelse med dessa samt åsikter om radioaktivitet och exponeringsrisker. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hu

... Visa mer..
Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på nya medlemsländer, det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) samt strålning. Frågor ställdes angående Österrikes, Finlands och Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 med fokus på om detta skulle komma att ha en positiv, negativ alternativt ingen effekt för respondenterna själva, deras land, EU, jämställdhet inom EU, arbetslöshet inom EU, politiken gentemot Östeuropa samt EU:s internationella konkurrenskraft. Frågor ställdes om internationell handel och GATT. Av särskilt intresse var respondenternas åsikter om ekonomiska relationer mellan länder och hur medlemsländernas intressen borde representeras och skyddas internationellt. Frågor om strålning täckte respondenternas informationskällor rörande exponeringsrisker och radioaktivitetsnivåer, tillfredsställelse med dessa samt åsikter om radioaktivitet och exponeringsrisker. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hushållet, ortsstorlek, tillhörande region och familjeförsörjarens yrke. Annan bakgrundsinformation som samlades in var respondentens ålder, kön, civilstånd, ålder vid avslutad utbildning, nuvarande och tidigare yrken, självplacering på den politiska vänster-högerskalan samt ägande av kapitalvaror. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer eller i Norge

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-04-07 – 1995-05-18

Variabler

501

Antal individer/objekt

17166

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-04-07 – 1995-05-18
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: Europeiska Unionen

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Handel, industri och marknader (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-11-05
Senast uppdaterad: 2019-02-06