Västsvensk opinion 1995

SND-ID: snd0514-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002463

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Centrum för forskning om offentlig sektor rorId

Beskrivning

This survey forms part of the project 'Local environmental work - A study of local conditions and the interplay between economy and politics'. Other surveys used within this project are 'Local environment work 1995', 'SOM-survey 1995' and 'SOM-survey Western Sweden 1995'. Councillors in some thirty randomly chosen municipalities in Western Sweden had to answer a questionnaire dealing with environment, politics and media usage. The respondents had to state how often they read different types of papers, how much they read about different areas of politics and how often they watched/listened to news programs in TV or on the radio. Questions on politics and society dealt with participation in the 1994 general election, preferred political party on national level, general interest in politics and interest in different areas of politics. Furthermore the respondents were to place the political parties and themselves on a political left-right scale as well as on a green dimension scale. A number of questions considered the respondent's party: how long the party had been represented in the council; num

... Visa mer..
This survey forms part of the project 'Local environmental work - A study of local conditions and the interplay between economy and politics'. Other surveys used within this project are 'Local environment work 1995', 'SOM-survey 1995' and 'SOM-survey Western Sweden 1995'. Councillors in some thirty randomly chosen municipalities in Western Sweden had to answer a questionnaire dealing with environment, politics and media usage. The respondents had to state how often they read different types of papers, how much they read about different areas of politics and how often they watched/listened to news programs in TV or on the radio. Questions on politics and society dealt with participation in the 1994 general election, preferred political party on national level, general interest in politics and interest in different areas of politics. Furthermore the respondents were to place the political parties and themselves on a political left-right scale as well as on a green dimension scale. A number of questions considered the respondent's party: how long the party had been represented in the council; number of mandates; methods used to bring out information in the 1994 local election campaign; cooperation with other parties represented in the council; most important issues; and how decisions are made how to vote in the council. The respondents had to state how worrying they considered a number of things to be for the future, and how much confidence they had in the work done by a number of institutions, groups and persons. They also had to give their opinion on the local political parties' politics in three different areas, environment, economy, and totally, by placing them on a scale ranging from 'very bad politics' to 'very good politics'. Other questions dealt with the respondent's opinion on environmental issues: the importance of engagement of local authorities in different issues; the importance of a number of groups in the local environmental work; what the respondent is prepared to do to save the environment; how often different activities is done by the respondent; opinion on different propositions in the Swedish environmental debate; and how serious the respondent consider different threats against the environment to be. Questions about leisure habits and values dealt with activities during the last year, health risks for the Swedish people, and importance of a number of values. Background information includes age, sex, education, occupation, union membership, size of household, and income. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kommunfullmäktigeledamöter i 15 västsvenska kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-02-07 – 1995-07-12

Variabler

380

Antal individer/objekt

654

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02-07 – 1995-07-12
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för forskning om offentlig sektor

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bennulf, M., Lundin, U., & Petersson S. (1996) Västsvensk opinion 1995. Undersökningsdesign, urval, materialinsamling och frekvensfördelningar. Work report no. 11. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-04-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06