Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler

SND-ID: snd1068-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/6m1n-7j65

Citering

Skapare/primärforskare

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Inaktin är ett bedövningsmedel som ofta används i råttstudier. Det har okså visat sig ha fysiologiska effekter som att minska blodflödet i njurarna, glomerulär filtrationshastighet. Det är okänt om inaktin också påverkar isolerade njurmitokondrier som kan vara viktigt när man studerar relaterade ämnen i bedövade djur. Syftet med denna studie var att utvärdera om inaktin har effekter på mitokondriell funktion och produktion av reaktiva syrearter. Njurmitokondriell funktion och reaktiv syreproduktion efter akut (5 min) eller längre (1,5 timmars) hos inaktinanestetiserande råttor bestämdes genom användning av respirometri med hög upplösning.
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2018-11-12
Senast uppdaterad: 2019-02-08