Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie

SND-ID: snd1113-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/p8e1-9s32

Citering

Skapare/primärforskare

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen - Institutet för stressmedicin rorId

Diarienummer hos huvudman

917-12

Beskrivning

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Språk

Metod och utfall

Population

Väsentligen friska individer (utan känd somatisk eller psykiatrisk sjukdom, såsom diabetes, hjärtsjukdom eller stressrelaterad ohälsa), 20-50 år, arbete eller studier minst 50 % av heltid, ingen regelbunden träning senaste året och en självskattad aktivitetsnivå som mest stillasittande

Studiedesign

Experimentell studie

Beskrivning av studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2016

Variabler

110

Antal individer/objekt

88

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013 – 2016
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för stressmedicin

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Etikprövning

Göteborg - dnr 917-12

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arvidson, E. (2019). Physiological responses to acute physical and psychosocial stress - relation to aerobic capacity and exercise training. Doctoral dissertation. Department of Food and Nutrition, and Sport Science. University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/59602
Handle: https://hdl.handle.net/2077/59602

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-06-12
Senast uppdaterad: 2019-12-17