CHAQ2020 - Hoppets vik - Spatiala data

SND-ID: 2020-141

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Hoppets vik, vilket inkluderar punktmoln och texturerade trådmodeller skapade med en Faro Focus m70 laserskanner samt structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

... Visa mer..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Dataset 1
CHAQ2020 - Hoppets vik - Spatiala data

Beskrivning

3D-dokumentationen av stenhyddan består av två kompletta uppsättningar av structure-from-motion fotografering med två olika kameror (Fujifilm X-T2 och iPhone XR), med cirka 1260 foton i första uppsättningen och 1870 bilder i den andra, och två kompletta laserskanningssessioner (Faro Focus m70) med 21-25 individuella skanningspositioner i varje session. Resultatet från laserskanningen publiceras som tre punktmoln; ett som samlar alla skanningar i ett moln och ett separat punktmoln för varje sessi

... Visa mer..

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Hoppets vik - Spatiala data. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4h66-rk08

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

3D

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
CHAQ2020 - Hoppets vik - Rådata

Beskrivning

3D-dokumentationen av stenhyddan består av två kompletta uppsättningar av structure-from-motion fotografering med två olika kameror (Fujifilm X-T2 och iPhone XR), med cirka 1260 foton i första uppsättningen och 1870 bilder i den andra, och två kompletta laserskanningssessioner (Faro Focus m70) med 21-25 individuella skanningspositioner i varje session. Resultatet från laserskanningen publiceras som tre punktmoln; ett som samlar alla skanningar i ett moln och ett separat punktmoln för varje sessi

... Visa mer..

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Hoppets vik - Rådata. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/cycm-ks86

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

3D

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02