Europaparlamentsvalundersökning 2019

SND-ID: 2020-191

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Karlsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning

Europaparlamentsvalundersökning 2019 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Utbildningsdepartementet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker förekommer i frågorna

Etikprövning

Göteborg - dnr 1015-18

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalets storlek: 10 000 individer

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahlbom, J. (2020). Väljarbeteende bland kvinnor och män 2018 och 2019. https://gup.ub.gu.se/publication/299824

Oscarsson, H., & Svensson, R. (2020). Partiernas vänster-högerpositioner 1979-2019. https://gup.ub.gu.se/publication/299814

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Europaparlamentsvalundersökning 2019

Version 1

Citering

Henrik Oscarsson, Linda Berg, Per Hedberg, Richard Karlsson. Göteborgs universitet (2022). Europaparlamentsvalundersökning 2019. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4hnf-7z83

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Karlsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-05-24–2019-09-02
 • Datainsamlare: SCB
 • Urvalsstorlek: 5000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-05-24–2019-09-02
 • Datainsamlare: SCB
 • Urvalsstorlek: 5000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

348

Antal individer/objekt

4139

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

41.4%

Publicerad: 2022-09-20