Mekaniska, termiska och strukturella undersökningar av kemiskt härdade Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glas

SND-ID: 2021-177

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden, Bygg och Fastighet orcid

Renny Mathew - Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi orcid

Sharafat Ali - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik orcid

Mart Paemurru - GlasStress Ltd.

Johan Anton - GlasStress Ltd.

... Visa mer..

Beskrivning

I det här projektet undersöks kemisk härdning av glas i syfte att skapa en ökad förståelse för de komplicerade härdningsmekanismerna och därmed skapa tunnare samt starkare glas för ett hållbart och resurseffektivt samhälle.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

P105190

Ansvarig institution/enhet

Bygg och Fastighet

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2022-09-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Geografisk plats för datainsamling: Växjö (Sverige), Tallinn (Estland), Stockholm (Sverige)

Publikationer

Karlsson, S., R. Mathew, S. Ali, M. Paemurru, J. Anton, B. Stevensson, and M. Edén, Mechanical, thermal, and structural investigations on chemically strengthened Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glasses. Frontiers in Materials, 2022. 9: p. 953759. DOI: 10.3389/fmats.2022.953759.
DOI: https://doi.org/10.3389/fmats.2022.953759

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset: Mekaniska, termiska och strukturella undersökningar av kemiskt härdade Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glas

Beskrivning

Vi har undersökt effekten av aluminiumoxid-dopning på de termiska, mekaniska och strukturella egenskaperna av konventionella soda kalk silikat glas före och efter kemisk härdning.
Metoderna att mäta egenskaperna var:
- 23Na och 27Al Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MAS NMR)
- Scattered light polariscope (SCALP)
- Differential Thermal Analysis (DTA)
- Nanoindenter
- Mikroindenter
Mer detaljerad information finns i dokumentations-readme-filen.

Version 1

Citering

Stefan Karlsson, Renny Mathew, Sharafat Ali, Mart Paemurru, Johan Anton, Baltzar Stevensson, Mattias Edén. RISE Research Institutes of Sweden (2022). Dataset: Mekaniska, termiska och strukturella undersökningar av kemiskt härdade Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glas. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/kp36-vd61

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden, Bygg och Fastighet orcid

Renny Mathew - Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi orcid

Sharafat Ali - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik orcid

Mart Paemurru - GlasStress Ltd.

Johan Anton - GlasStress Ltd.

... Visa mer..

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-10-06