Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner

SND-ID: 2021-198

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Joakim Kävrestad - Högskolan i Skövde orcid

Beskrivning

Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner. Data insamlad från svarande i Sverige, UK, och Italien.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde

Finansiering

  • Finansiär: Vinnova
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Italien, Storbritannien

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner

Beskrivning

Se bifogad beskrivning

Version 1

Citering

Joakim Kävrestad. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi (2021). <em>Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/pv4m-s237">https://doi.org/10.5878/pv4m-s237</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Joakim Kävrestad - Högskolan i Skövde orcid

Variabler

87

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

insamling med webpanel och förutbestämt antal svarande

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-06-29