Metod för identifiering av metaforiska scener (PIMS): rumsliga och abstrakta relationer.

SND-ID: 2021-5

Skapare/primärforskare

Marlene Johansson Falck - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Lacey Okonski - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Beskrivning

Denna studie adresserar problematiken i att identifiera metaforisk betydelse som reflekteras i språk som innehåller prepositioner (t.ex., Reijnierse, 2019, Herrmann et al., 2019, Nacey et al. 2019, Marhula och Rosiński, 2019). Studien visar hur Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS) reflected and evoked by linguistic expressions in discourse diskurs (Johansson Falck & Okonski, manuskript accepterat för publikation) kan användas för att identifiera metaforiska relationer i språk som innehåller prepositioner. Två studier presenteras där metodens reliabilitet samt känslighet i att identifiera metaforisk betydelse testas. Studierna visar att metoden är tillförlitlig samt att den underlättar identifiering av metaforisk betydelse i den här typen av konstruktioner.

Litteraturreferenser

Herrmann, B., et al. (2019). Linguistic metaphor identification in German. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 113-136). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

J

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språkstudier

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Vi testade PIMS i två studier av konstruktioner som innehåller prepositioner (se nedan).

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Urvalsmetoden finns beskriven i den engelska versionen av databeskrivningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – 2017

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA, Europa

Publikationer

Johansson Falck, M. and L. Okonski (2022). "Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS): The Case of Spatial and Abstract Relations ." Metaphor & Symbol, in press.
DOI: https://doi.org/10.1080/10926488.2022.2062243

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Delstudie 1: Reliabilitetstest av korpusdata med prepositionen into

Beskrivning

Vi använde PIMS för att identifiera konstruktioner med den engelska prepositionen into. För detaljer läs vidare i den engelska versionen av denna databeskrivning.

Version 1

Citering

Marlene Johansson Falck, Lacey Okonski. Umeå universitet (2022). Delstudie 1: Reliabilitetstest av korpusdata med prepositionen into. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/v1ek-zj31

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Marlene Johansson Falck - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Lacey Okonski - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Nyckelord

korpusdata, nyhetstext

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Delstudie 2: Test av analys av meningar med prepositioner i en text om Brexit

Beskrivning

Vi analyserade data som tidigare analyserades genom MIPVU-metoden (Steen et al., 2019; Nacey et al. 2019) och fokuserade på ord som hade taggats som prepositioner i en text om Brexit. För detaljer se Johansson Falck och Okonski (2022).

Litteraturreferenser:
Johansson Falck, M. and L. Okonski (2022). "Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS): The Case of Spatial and Abstract Relations." Metaphor & Symbol, in press, https://doi.org/10.1080/10926488.2022.2062243.

Nacey, S., et al. (20

... Visa mer..

Version 1

Citering

Marlene Johansson Falck, Lacey Okonski. Umeå universitet (2022). Delstudie 2: Test av analys av meningar med prepositioner i en text om Brexit. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/3h69-wp93

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Marlene Johansson Falck - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Lacey Okonski - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakter för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2022-12-19