Sentinel-2 data för Uganda

Beställ data

Skapare/primärforskare

Jonas Ardö - Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap orcid

Beskrivning

Optiska ’top of the atmosphere’ reflektans data från jordresurssatelliten Sentinel-2 för Uganda (2018-2020) laddades ner och processerades på ett systematiskt sätt till ’ bottom of the atmosphere’ reflektans med den öppna mjukvaran FORCE (Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental monitoring, se https://force-eo.readthedocs.io/en/latest/). För varje år (2018-2020) beräknades antalet molnfria observationer och en bäst tillgänglig pixel mosaik skapades. För varje kvartal (12 totalt) beräknades för två vegetations index (EVI = Enhanced Vegetation Index och NDVI= Normalized Difference Vegetation Index) ett antal relevanta mått (minimum, maximum, medelvärde,standard avvikelse, 5%-, 50%- (median) och 95%-kvantiler). Data har 10 meters rumslig upplösning och är i GeoTIFF format.
Data är lämpliga för studier av framförallt vegetation och vegetationsförändringar. Mer information och detaljer i artikel publicerad i Data (https://www.mdpi.com/journal/data), 'submitted' 2021-02-15

Karta

Skapare/primärforskare

Jonas Ardö - Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-50

Beskrivning

Optiska ’top of the atmosphere’ reflektans data från jordresurssatelliten Sentinel-2 för Uganda (2018-2020) laddades ner och processerades på ett systematiskt sätt till ’ bottom of the atmosphere’ reflektans med den öppna mjukvaran FORCE (Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental monitoring, se https://force-eo.readthedocs.io/en/latest/). För varje år (2018-2020) beräknades antalet molnfria observationer och en bäst tillgänglig pixel mosaik skapades. För varje kvartal (12 totalt) beräknades för två vegetations index (EVI = Enhanced Vegetation Index och NDVI= Normalized Difference Vegetation Index) ett antal relevanta mått (minimum, maximum, medelvärde,standard avvikelse, 5%-, 50%- (median) och 95%-kvantiler). Data har 10 meters rumslig upplösning och är i GeoTIFF format.
Data är lämpliga för studier av framförallt vegetation och vegetationsförändringar. Mer information och detaljer i artikel publicerad i Data (https://www.mdpi.com/journal/data), 'submitted' 2021-02-15

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 — 2020-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda

Geografisk beskrivning: Uganda

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Lunds universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten

Diarienummer hos finansiär: Infrastrukturmedel, Dnr V 2015/2152

Finansiär: Sveriges biståndsmyndighet

Diarienummer hos finansiär: 303

Kontakt för frågor om data

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Ett Sentinel-2 dataset för Uganda

Citering

Jonas Ardö. Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap (2021). <em>Ett Sentinel-2 dataset för Uganda</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/bc12-w579">https://doi.org/10.5878/bc12-w579</a>

Skapare/primärforskare

Jonas Ardö - Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap orcid

Beskrivning

Optiska ’top of the atmosphere’ reflektans data från jordresurssatelliten Sentinel-2 för Uganda (2018-2020) laddades ner och processerades på ett systematiskt sätt till ’ bottom of the atmosphere’ reflektans med den öppna mjukvaran FORCE (Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental monitoring, se https://force-eo.readthedocs.io/en/latest/). För varje år (2018-2020) beräknades antalet molnfria observationer och en bäst tillgänglig pixel mosaik skapades. För varje kvartal (1

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 — 2020-12-31

Publicerad: 2021-03-29