Northern Circumpolar Soil Carbon Database

SND-ID: ECDS 0148

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Bolin Centre for Climate Research

Beskrivning

The Northern Circumpolar Soil Carbon Database (NCSCD) är en geospatial databas som skapats för att kvantifiera lagring av organiskt kol i marken i den nordliga cirkumpolära permafrostregionen.

Arkiverad data för Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26. För senare versioner av data gå till https://bolin.su.se/data/ncscd/.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0148

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 2012-06-12

Geografisk täckning
Publikationer

Hugelius, G., Tarnocai, C., Broll, G., Canadell, J. G., Kuhry, P., and Swanson, D. K.: The Northern Circumpolar Soil Carbon Database: spatially distributed datasets of soil coverage and soil carbon storage in the northern permafrost regions, Earth Syst. Sci. Data, 5, 3-13, https://doi.org/10.5194/essd-5-3-2013, 2013.
Earth System Science Data

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database

Ladda ner data

Beskrivning

Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26.

Version 1.0

Citering

Bolin Centre for Climate Research. Stockholms universitet (2018). Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/00000001

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Bolin Centre for Climate Research

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 2012-06-12

Publicerad: 2018-06-25
Senast uppdaterad: 2019-06-11