Northern Circumpolar Soil Carbon Database

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Bolin Centre for Climate Research

Beskrivning:

The Northern Circumpolar Soil Carbon Database (NCSCD) är en geospatial databas som skapats för att kvantifiera lagring av organiskt kol i marken i den nordliga cirkumpolära permafrostregionen.

Arkiverad data för Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26. För senare versioner av data gå till https://bolin.su.se/data/ncscd/.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0148

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet

Skapare/primärforskare:

Bolin Centre for Climate Research

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0148

Beskrivning:

The Northern Circumpolar Soil Carbon Database (NCSCD) är en geospatial databas som skapats för att kvantifiera lagring av organiskt kol i marken i den nordliga cirkumpolära permafrostregionen.

Arkiverad data för Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26. För senare versioner av data gå till https://bolin.su.se/data/ncscd/.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0148

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 2012-06-12

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hugelius, G., Tarnocai, C., Broll, G., Canadell, J. G., Kuhry, P., and Swanson, D. K.: The Northern Circumpolar Soil Carbon Database: spatially distributed datasets of soil coverage and soil carbon storage in the northern permafrost regions, Earth Syst. Sci. Data, 5, 3-13, https://doi.org/10.5194/essd-5-3-2013, 2013.
Earth System Science Data

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database

Citeringsförslag:

Bolin Centre for Climate Research. Stockholms universitet (2018). Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/00000001

Skapare/primärforskare:

Bolin Centre for Climate Research

Beskrivning:

Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 2012-06-12

Publicerad: 2018-06-25
Senast uppdaterad: 2019-06-11