Northern Circumpolar Soil Carbon Database

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Bolin Centre for Climate Research

Beskrivning:

The Northern Circumpolar Soil Carbon Database (NCSCD) är en geospatial databas som skapats för att kvantifiera lagring av organiskt kol i marken i den nordliga cirkumpolära permafrostregionen.

Arkiverad data för Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26. För senare versioner av data gå till https://bolin.su.se/data/ncscd/.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0148

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet

Skapare/primärforskare:

Bolin Centre for Climate Research

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0148

Beskrivning:

The Northern Circumpolar Soil Carbon Database (NCSCD) är en geospatial databas som skapats för att kvantifiera lagring av organiskt kol i marken i den nordliga cirkumpolära permafrostregionen.

Arkiverad data för Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26. För senare versioner av data gå till https://bolin.su.se/data/ncscd/.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0148

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 2012-06-12

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hugelius, G., Tarnocai, C., Broll, G., Canadell, J. G., Kuhry, P., and Swanson, D. K.: The Northern Circumpolar Soil Carbon Database: spatially distributed datasets of soil coverage and soil carbon storage in the northern permafrost regions, Earth Syst. Sci. Data, 5, 3-13, https://doi.org/10.5194/essd-5-3-2013, 2013.
Earth System Science Data

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database

Citeringsförslag:

Bolin Centre for Climate Research. Stockholms universitet (2018). Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/00000001

Skapare/primärforskare:

Bolin Centre for Climate Research

Beskrivning:

Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 2012-06-12

Publicerad: 2018-06-25