Petermann-expeditionen 2015 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Petermann 2015 var en svensk-amerikansk forskningsexpedition som gick till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Den svenska isbrytaren Oden fungerade som plattform för den forskning som utfördes i havet, på glaciären och på land.

Expeditionen undersökte det relativt outforskade utloppet av den stora glaciären genom att dokumentera förändringar hos fastlandsdelen av Petermannglaciären, dess flytande shelfis och havsförhållandena sedan slutet av den senaste istiden.
Expeditionens övergripande frågeställningar är hur shelfisens utbredning påverkats av de naturliga klimatförändringarna sedan vår senaste istid och om isens förändringar är oberoende av, eller kopplade till, förändringar i den landfasta Petermannglaciären, havsvattentemperatur och den relativa havsnivån. Huvudfokus är även frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut. Genom återkommande mätningar, såväl i fjordarna som i is och sediment på land vill forskarna bättre förstå dynamiken som ligger ba

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0198

Beskrivning

Petermann 2015 var en svensk-amerikansk forskningsexpedition som gick till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Den svenska isbrytaren Oden fungerade som plattform för den forskning som utfördes i havet, på glaciären och på land.

Expeditionen undersökte det relativt outforskade utloppet av den stora glaciären genom att dokumentera förändringar hos fastlandsdelen av Petermannglaciären, dess flytande shelfis och havsförhållandena sedan slutet av den senaste istiden.
Expeditionens övergripande frågeställningar är hur shelfisens utbredning påverkats av de naturliga klimatförändringarna sedan vår senaste istid och om isens förändringar är oberoende av, eller kopplade till, förändringar i den landfasta Petermannglaciären, havsvattentemperatur och den relativa havsnivån. Huvudfokus är även frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut. Genom återkommande mätningar, såväl i fjordarna som i is och sediment på land vill forskarna bättre förstå dynamiken som ligger ba

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-07-28 — 2015-09-03

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

2017-10-03
https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.1/1

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Petermann-expeditionen 2015 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till september 2015

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Petermann-expeditionen 2015 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till september 2015</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.1/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.1/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the International expedition Petermann, which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Positi

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-07-28 — 2015-09-03

Instrument: LoTUS (Bottom Lander for Long Term Underwater Sensing)

Insamlingsmetod

Meteorologiska and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-07-28 — 2015-09-23

Publicerad: 2017-10-03
Senast uppdaterad: 2020-01-17