PARSIFAL

Skapare/primärforskare:

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning:

Det internationella projektet PARSIFAL (Prevention of Allergy - Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic life Style) leds ifrån enheten för Miljömedicinsk epidemiologi vid IMM och baseras på barn från Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Dessa valdes främst från skolor på landsbygden att identifiera barn som bor på en bondgård samt kontroller, liksom från Waldorfskolor (med antroposofiska barn) samt kontroller. Studieuppläggningen har beskrivits i detalj (Alfvén m fl 2006). Totalt ingår 14 893 barn i åldern 5-13 år, vars föräldrar i en enkät lämnat information om hemmiljö, kost, sjukdomshistoria och socioekonomiska förhållanden (svarsfrekvens: 69%). Exponeringar och livsstilsfaktorer relaterade till jordbruksmiljö och antroposofi fokuserades särskilt. Blodprov erhölls från 4050 barn, vilket utgör 67 procent av de som erbjöds medverka i denna del av studien. Fenotypning baserades på internationellt validerade enkätfrågor och allergen-specifika IgE-analyser. Genotypning har genomförts för 3113 barn efter samtycke från föräldrarna.

Syft

... Visa mer..

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Skapare/primärforskare:

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0040

Beskrivning:

Det internationella projektet PARSIFAL (Prevention of Allergy - Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic life Style) leds ifrån enheten för Miljömedicinsk epidemiologi vid IMM och baseras på barn från Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Dessa valdes främst från skolor på landsbygden att identifiera barn som bor på en bondgård samt kontroller, liksom från Waldorfskolor (med antroposofiska barn) samt kontroller. Studieuppläggningen har beskrivits i detalj (Alfvén m fl 2006). Totalt ingår 14 893 barn i åldern 5-13 år, vars föräldrar i en enkät lämnat information om hemmiljö, kost, sjukdomshistoria och socioekonomiska förhållanden (svarsfrekvens: 69%). Exponeringar och livsstilsfaktorer relaterade till jordbruksmiljö och antroposofi fokuserades särskilt. Blodprov erhölls från 4050 barn, vilket utgör 67 procent av de som erbjöds medverka i denna del av studien. Fenotypning baserades på internationellt validerade enkätfrågor och allergen-specifika IgE-analyser. Genotypning har genomförts för 3113 barn efter samtycke från föräldrarna.

Syft

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2004

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Schweiz, Österrike

Geografisk beskrivning: Regioner i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Östrrike

Analysenhet:

Population:

Barn i åldergruppen 5-13 uppväxta på bondgård eller i antroposofisk miljö samt kontroller

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval

Finansiering:

Europeiska Unionen

Ämnesområde:

Kontakt för frågor om data:

Göran Pershagen

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Alfvén T, Braun-Fahrländer C, Brunekreef B, von Mutius E, Riedler J, Scheynius A, van Hage-Hamsten M, Wickman M, Benz MR, Budde J, Michels KM, Schram D, Üblagger E, Waser M, Pershagen G, and the PARSIFAL study group. Allergic diseases and atopic sensitisation in children related for farming and anthroposophic lifestyle - The PARSIFAL study , Allergy 61:414-21

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

PARSIFAL

Skapare/primärforskare:

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10 — 2002-05

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

14893

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69%

Dataset 2

PARSIFAL

Skapare/primärforskare:

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10 — 2002-05

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

4050

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67%

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-05