PARSIFAL

SND-ID: EXT 0040

Skapare/primärforskare

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning

Det internationella projektet PARSIFAL (Prevention of Allergy - Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic life Style) leds ifrån enheten för Miljömedicinsk epidemiologi vid IMM och baseras på barn från Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Dessa valdes främst från skolor på landsbygden att identifiera barn som bor på en bondgård samt kontroller, liksom från Waldorfskolor (med antroposofiska barn) samt kontroller. Studieuppläggningen har beskrivits i detalj (Alfvén m fl 2006). Totalt ingår 14 893 barn i åldern 5-13 år, vars föräldrar i en enkät lämnat information om hemmiljö, kost, sjukdomshistoria och socioekonomiska förhållanden (svarsfrekvens: 69%). Exponeringar och livsstilsfaktorer relaterade till jordbruksmiljö och antroposofi fokuserades särskilt. Blodprov erhölls från 4050 barn, vilket utgör 67 procent av de som erbjöds medverka i denna del av studien. Fenotypning baserades på internationellt validerade enkätfrågor och allergen-specifika IgE-analyser. Genotypning har genomförts för 3113 barn efter samtycke från föräldrarna.

Syft

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Barn i åldergruppen 5-13 uppväxta på bondgård eller i antroposofisk miljö samt kontroller

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Schweiz, Österrike

Geografisk beskrivning: Regioner i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Östrrike

Publikationer

Alfvén T, Braun-Fahrländer C, Brunekreef B, von Mutius E, Riedler J, Scheynius A, van Hage-Hamsten M, Wickman M, Benz MR, Budde J, Michels KM, Schram D, Üblagger E, Waser M, Pershagen G, and the PARSIFAL study group. Allergic diseases and atopic sensitisation in children related for farming and anthroposophic lifestyle - The PARSIFAL study , Allergy 61:414-21

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Göran Pershagen

goran.pershagen@ki.se

Dataset 1
PARSIFAL

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10–2002-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

14893

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69%

Dataset 2
PARSIFAL

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10–2002-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

4050

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

67%

Kontakt för frågor om data

Göran Pershagen

goran.pershagen@ki.se

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-05