Svensk valundersökning 1976

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökninga genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och statistiska centralbyrån.

1976 års undersökning är den första valundersökning som täcker kärnkraftsfrågan, ett ämne som under många år var en av de centrala politiska frågorna i Sverige. Undersökningen innehåller ett stort antal frågor om hur olika samhällsgrupper behandlas av de olika politiska partierna. Den innehåller även ett antal frågor om olika gruppers och organisationers inflytande i samhället. I samband med 1976 års undersökning introducerades ett antal frågor som sedan ställts i samtliga, eller nästan samtliga, valundersökningar som genomförts därefter. Dessa frågor behandlar respondentens inställning till en rad ämnen såsom, daghem, pornografi, förstatligande, militärutgifter, företagsamhet och skatter.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val s

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0008

Alternativ titel

VU76

Beskrivning

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökninga genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och statistiska centralbyrån.

1976 års undersökning är den första valundersökning som täcker kärnkraftsfrågan, ett ämne som under många år var en av de centrala politiska frågorna i Sverige. Undersökningen innehåller ett stort antal frågor om hur olika samhällsgrupper behandlas av de olika politiska partierna. Den innehåller även ett antal frågor om olika gruppers och organisationers inflytande i samhället. I samband med 1976 års undersökning introducerades ett antal frågor som sedan ställts i samtliga, eller nästan samtliga, valundersökningar som genomförts därefter. Dessa frågor behandlar respondentens inställning till en rad ämnen såsom, daghem, pornografi, förstatligande, militärutgifter, företagsamhet och skatter.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val s

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-08-23 — 1976-11-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Analysenhet

Population

Personer födda 1896-1958, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1976

Finansiering

Finansiär: Riksdagen

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISSN: 0346-5942
ISBN: 91-628-3000-7

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1978) Valet 1976. Allmänna valen 1976. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1977) Väljarna och valet 1976. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03856-0.
Libris
ISBN: 91-38-03856-0
ISSN: 0347-9366

Petersson, O. (1978) Valundersökning 1976 : teknisk rapport. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04071-9.
Libris Google Books
ISBN: 9789138040713
ISSN: 0347-9366

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Svensk valundersökning 1976

Citeringsförslag

Olof Petersson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1984). <em>Svensk valundersökning 1976</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002505">https://doi.org/10.5878/002505</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-08-23 — 1976-09-18

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär Etapp A (Frågeformulär)

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-09-20

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Postenkät Etapp A (Frågeformulär)

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-09-21 — 1976-10-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10-20 — 1976-11-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Instrument: Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

290

Antal individer/objekt

2652

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74.1

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05