Kaffe, homocystein och B-vitaminer

Skapare/primärforskare:

Elisabeth Strandhagen - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Studien gjordes som ett doktorandprojekt vid Göteborgs Universitet med bakgrund i att förhöjd nivå av homocystein har satts i samband med ökt risk för hjärt-kärl-sjukdom. De viktigaste faktorerna som höjer homocysteinnivån i blodet är lågt intag av B-vitaminer (framförallt folsyra), rökning och kaffe. En randomiserad placebo kontrollerad interventionstudie gjordes för att se om supplementering med folat (delstudie 1) eller vitamin B6 (delstudie 2) kunde eliminera homocysteinökningen som uppkommer av normala doser kaffe. Studien genomfördes som två prospektiva, randomiserade, dubbelblinda kontrollerade försök. Försökspersonerna randomiserades till två grupper enligt följande: 1) Under 3 veckor: Båda grupperna: inget kaffe 2) Under 4 veckor: Grupp A: 6 dl kaffe/dygn + 200 mikrog folat/dygn, Grupp B: 6 dl kaffe/dygn + placebo 3) Under 3 veckor: Båda grupperna: inget kaffe 4) Under 4 veckor: Grupp A: 6 dl kaffe/dygn + 40 mg vitB6/dygn, Grupp B: 6 dl kaffe/dygn + placebo. Vid början av delstudie 2 randomiserades deltagarna på nytt. Vid första besöket genomfördes en kostundersökning med spec

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Elisabeth Strandhagen - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare:

SND-ID: SND 0015

Syfte:

Att studera interaktionen mellan kaffekonsumtion och effekten av folat och vitamin B6 på metioninmetabolismen och därigenom effekten på plasma homocystein.

Beskrivning:

Studien gjordes som ett doktorandprojekt vid Göteborgs Universitet med bakgrund i att förhöjd nivå av homocystein har satts i samband med ökt risk för hjärt-kärl-sjukdom. De viktigaste faktorerna som höjer homocysteinnivån i blodet är lågt intag av B-vitaminer (framförallt folsyra), rökning och kaffe. En randomiserad placebo kontrollerad interventionstudie gjordes för att se om supplementering med folat (delstudie 1) eller vitamin B6 (delstudie 2) kunde eliminera homocysteinökningen som uppkommer av normala doser kaffe. Studien genomfördes som två prospektiva, randomiserade, dubbelblinda kontrollerade försök. Försökspersonerna randomiserades till två grupper enligt följande: 1) Under 3 veckor: Båda grupperna: inget kaffe 2) Under 4 veckor: Grupp A: 6 dl kaffe/dygn + 200 mikrog folat/dygn, Grupp B: 6 dl kaffe/dygn + placebo 3) Under 3 veckor: Båda grupperna: inget kaffe 4) Under 4 veckor: Grupp A: 6 dl kaffe/dygn + 40 mg vitB6/dygn, Grupp B: 6 dl kaffe/dygn + placebo. Vid början av delstudie 2 randomiserades deltagarna på nytt. Vid första besöket genomfördes en kostundersökning med spec

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-10 — 2001-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stor-Göteborg

Analysenhet:

Population:

Deltagarna var 35-69 år, hade använt kaffe regelbundet under de senaste 5 åren, var friska avseende hjärtkärl sjukdom, cancer, njursjukdom, lever sjukdom, diabetes och stod inte på regelbunden antiepileptisk eller lipidsänkande medicinering.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Försökspersonerna rekryterades via annonser i dagspressen.

Kontaktperson för frågor om data:

Elisabeth Strandhagen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strandhagen E. Coffee and gene interaction. The effect on methionine and lipid metabolism. Avhandling, Göteborgs Universitet, 2004.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Strandhagen E, Landaas S, Thelle DS. Folate supplement eliminates the homocysteine increasing effect of filtered coffee. A randomised placebo controlled trial. Eur J Clin Nutr, 2003; 57: 1411-1417

Strandhagen E, Thelle DS. Filtered coffee raises serum cholesterol. Results from a controlled intervention trial. Eur J Clin Nutr, 2003; 57: 1164-1168.

Strandhagen E, Zetterberg H, Aires N, Palmér M, Rymo L, Blennow K, Landaas S, Thelle DS. The methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is a major determinant of coffee-induced increase of plasma homocysteine: a randomized placebo controlled study. Int J Mol Med 2004: 6: 811-5.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Strandhagen E, Zetterberg H, Aires N, Palmér M, Rymo L, Blennow K, Thelle DS. The apolipoprotein E genetic polymorphism and the cholesterol raising effect of coffee. Lipids in Health and Disease 2004; 3: 26 (30Nov2004)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Tillgänglig dokumentation:

Kaffe, homocystein och B-vitaminer

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10 — 2001-04

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

93

Antal individer/objekt:

121