Kaffe, homocystein och B-vitaminer

SND-ID: SND 0015

Skapare/primärforskare

Dag Thelle

Elisabeth Strandhagen - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning

Studien gjordes som ett doktorandprojekt vid Göteborgs Universitet med bakgrund i att förhöjd nivå av homocystein har satts i samband med ökt risk för hjärt-kärl-sjukdom. De viktigaste faktorerna som höjer homocysteinnivån i blodet är lågt intag av B-vitaminer (framförallt folsyra), rökning och kaffe. En randomiserad placebo kontrollerad interventionstudie gjordes för att se om supplementering med folat (delstudie 1) eller vitamin B6 (delstudie 2) kunde eliminera homocysteinökningen som uppkommer av normala doser kaffe. Studien genomfördes som två prospektiva, randomiserade, dubbelblinda kontrollerade försök. Försökspersonerna randomiserades till två grupper enligt följande: 1) Under 3 veckor: Båda grupperna: inget kaffe 2) Under 4 veckor: Grupp A: 6 dl kaffe/dygn + 200 mikrog folat/dygn, Grupp B: 6 dl kaffe/dygn + placebo 3) Under 3 veckor: Båda grupperna: inget kaffe 4) Under 4 veckor: Grupp A: 6 dl kaffe/dygn + 40 mg vitB6/dygn, Grupp B: 6 dl kaffe/dygn + placebo. Vid början av delstudie 2 randomiserades deltagarna på nytt. Vid första besöket genomfördes en kostundersökning med spec

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Deltagarna var 35-69 år, hade använt kaffe regelbundet under de senaste 5 åren, var friska avseende hjärtkärl sjukdom, cancer, njursjukdom, lever sjukdom, diabetes och stod inte på regelbunden antiepileptisk eller lipidsänkande medicinering.

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Försökspersonerna rekryterades via annonser i dagspressen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-10 – 2001-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stor-Göteborg

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strandhagen E. Coffee and gene interaction. The effect on methionine and lipid metabolism. Thesis, University of Gothenburg, 2004.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-628-6022-4

Strandhagen E, Landaas S, Thelle DS. Folate supplement eliminates the homocysteine increasing effect of filtered coffee. A randomised placebo controlled trial. Eur J Clin Nutr, 2003; 57: 1411-1417

Strandhagen E, Zetterberg H, Aires A, Palmér M, Rymo L, Blennow K, Thelle DS. The apolipoprotein E genetic polymorphism and the cholesterol raising effect of coffee. Lipids in Health and Disease 2004; 3: 26 (30Nov2004)

Strandhagen E, Thelle DS. Filtered coffee raises serum cholesterol. Results from a controlled intervention trial. Eur J Clin Nutr, 2003; 57: 1164-1168.

Strandhagen E, Zetterberg H, Aires N, Palmér M, Rymo L, Blennow K, Landaas S, Thelle DS. The methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is a major determinant of coffee-induced increase of plasma homocysteine: a randomized placebo controlled study. Int J Mol Med 2004: 6: 811-5.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Elisabeth Strandhagen

elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

Dataset
Kaffe, homocystein och B-vitaminer

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Dag Thelle

Elisabeth Strandhagen - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10–2001-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

93

Antal individer/objekt

121

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08