Tidskriftsundersökningen 1976

SND-ID: SND 0021

Skapare/primärforskare

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien innehåller bland annat uppgifter om tidskriftens namn , vilken organisation tidskriften är organ för, etableringsår, utgivningsfrekvens, upplaga, prenumerationspris, antalet postdistribuerade tidningsexemplar.

Syfte:

Klassificera tidskrifter i olika grupper

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Svenska tidskrifter

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 1976-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Tidskriftsundersökningen 1976

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Claes-Olof Olsson. Göteborgs universitet (1995). Tidskriftsundersökningen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002318

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01–1976-07-15
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

33

Antal individer/objekt

2556

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05