Tidskriftsundersökningen 1976

Beställ data

Skapare/primärforskare

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien innehåller bland annat uppgifter om tidskriftens namn , vilken organisation tidskriften är organ för, etableringsår, utgivningsfrekvens, upplaga, prenumerationspris, antalet postdistribuerade tidningsexemplar.

Syfte:

Klassificera tidskrifter i olika grupper

Skapare/primärforskare

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0021

Beskrivning

Studien innehåller bland annat uppgifter om tidskriftens namn , vilken organisation tidskriften är organ för, etableringsår, utgivningsfrekvens, upplaga, prenumerationspris, antalet postdistribuerade tidningsexemplar.

Syfte:

Klassificera tidskrifter i olika grupper

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 — 1976-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Svenska tidskrifter

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Tidskriftsundersökningen 1976

Citering

Claes-Olof Olsson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Tidskriftsundersökningen 1976</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002318">https://doi.org/10.5878/002318</a>

Skapare/primärforskare

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 — 1976-07-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

33

Antal individer/objekt

2556

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05