Tidskriftsundersökningen 1976

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien innehåller bland annat uppgifter om tidskriftens namn , vilken organisation tidskriften är organ för, etableringsår, utgivningsfrekvens, upplaga, prenumerationspris, antalet postdistribuerade tidningsexemplar.

Syfte:

Klassificera tidskrifter i olika grupper

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0021

Beskrivning:

Studien innehåller bland annat uppgifter om tidskriftens namn , vilken organisation tidskriften är organ för, etableringsår, utgivningsfrekvens, upplaga, prenumerationspris, antalet postdistribuerade tidningsexemplar.

Syfte:

Klassificera tidskrifter i olika grupper

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 1976-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Svenska tidskrifter

Tidsdimension:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002318

Tidskriftsundersökningen 1976

Citeringsförslag:

Claes-Olof Olsson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Tidskriftsundersökningen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002318

Skapare/primärforskare:

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 — 1976-07-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

33

Antal individer/objekt:

2556

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05