Resandets demokratisering efter 1820

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Beskrivning:

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fartygspassagerartrafikens variationer, dvs årliga inkomster för 66 passagerarfartyg i inrikes trafik under perioden 1860-1920. Därutöver finns uppgifter om Göta kanals och Trollhätte kanals öppethållande per år samt järnvägarnas antal personkilometer. Insamlingen har skett med hjälp av regional statistik.

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Transportteknik och logistik, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0037

Beskrivning:

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fartygspassagerartrafikens variationer, dvs årliga inkomster för 66 passagerarfartyg i inrikes trafik under perioden 1860-1920. Därutöver finns uppgifter om Göta kanals och Trollhätte kanals öppethållande per år samt järnvägarnas antal personkilometer. Insamlingen har skett med hjälp av regional statistik.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1820-01-01 — 1920-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Transportteknik och logistik, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001623

Metadata tillagda

Version 1.0:

1986-04-20 doi:10.5878/001592

Resandets demokratisering efter 1820

Citeringsförslag:

Göran Andolf. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2013). <em>Resandets demokratisering efter 1820</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001623">https://doi.org/10.5878/001623</a>

Skapare/primärforskare:

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09-01 — 1979-09-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler:

13

Antal individer/objekt:

3812

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-19