Resandets demokratisering efter 1820

Beställ data

Skapare/primärforskare

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fartygspassagerartrafikens variationer, dvs årliga inkomster för 66 passagerarfartyg i inrikes trafik under perioden 1860-1920. Därutöver finns uppgifter om Göta kanals och Trollhätte kanals öppethållande per år samt järnvägarnas antal personkilometer. Insamlingen har skett med hjälp av regional statistik.

Ämnesområde

TRANSPORT OCH RESOR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Transportteknik och logistik, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0037

Beskrivning

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fartygspassagerartrafikens variationer, dvs årliga inkomster för 66 passagerarfartyg i inrikes trafik under perioden 1860-1920. Därutöver finns uppgifter om Göta kanals och Trollhätte kanals öppethållande per år samt järnvägarnas antal personkilometer. Insamlingen har skett med hjälp av regional statistik.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1820-01-01 — 1920-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

TRANSPORT OCH RESOR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Transportteknik och logistik, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001623

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Resandets demokratisering efter 1820

Citering

Göran Andolf. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2013). <em>Resandets demokratisering efter 1820</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001623">https://doi.org/10.5878/001623</a>

Skapare/primärforskare

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09-01 — 1979-09-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

13

Antal individer/objekt

3812

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-19