Resandets demokratisering efter 1820

SND-ID: SND 0037

Skapare/primärforskare

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fartygspassagerartrafikens variationer, dvs årliga inkomster för 66 passagerarfartyg i inrikes trafik under perioden 1860-1920. Därutöver finns uppgifter om Göta kanals och Trollhätte kanals öppethållande per år samt järnvägarnas antal personkilometer. Insamlingen har skett med hjälp av regional statistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1820-01-01 – 1920-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Resandets demokratisering efter 1820

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001623

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Göran Andolf. Göteborgs universitet (2013). Resandets demokratisering efter 1820. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001623

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Andolf - Göteborgs universitet, Historiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09-01–1979-09-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

13

Antal individer/objekt

3812

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-19