Svensk valundersökning 1968

SND-ID: SND 0039

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU68

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

The 1968 election study is almost twice as big as the earlier election studies, largely because of the goal of the survey, which was to cover the system of representation. A separate study, addressed to the Members of Parliament, included similar questions put in this study of the electorate. In this way a comparison of the opinions of the electorate and the opinions of the MP´s is possible. Except the questions repeated in all election studies, this study includes questions on employment, public representation on bank boards, agricultural policy, income tax, privately-owned TV-companies, religion, aid to developing countries, defense expenditures, and the Common Market. There are also a number of questions about how different groups are treated by the authorities. It also includes questions about the respondent´s sympathies for different groups in society. This study also introduces the left-right scale, a ten degree scale on which the respondent positions the political parties according to the respondent´s opinion of the party as a left-wing, center or right-wing party. The 1968 study is the

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda 1884-1947, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1968

Urvalsmetod

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centre's sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a 'general purpose' two- stage population sample.

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-08-01 – 1968-10-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Google Books | Libris
ISBN: 9789140040671

Särlvik, B. (1970) Intervjuundersökning rörande valet till andra kammaren 1968. In Riksdagsmannavalen 1965-1968. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1968

Version 1.0

Citering

Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1986). Svensk valundersökning 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002502

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-08-01–1968-10-31
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

532

Antal individer/objekt

3356

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2021-03-16