Svensk valundersökning 1973

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sample was reinterviewed in 1976. The new respondents in 1976 were reinterviewed in 1979, and so on. In this way, all respondents will be interviewed twice. In addition to the usual content, this study includes a large number of questions on international politics and events; interest in international politics, opinions on alarming international events, the superpowers, the Common Market, the Middle East conflict, and the war in Vietnam. There are also questions on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level, and about the respondent´s knowledge of the candidates to the parliamentary and local election. Unlike most of the election studies, this study does not include questions on mass media.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0040

Alternativ titel:

VU73

Beskrivning:

This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sample was reinterviewed in 1976. The new respondents in 1976 were reinterviewed in 1979, and so on. In this way, all respondents will be interviewed twice. In addition to the usual content, this study includes a large number of questions on international politics and events; interest in international politics, opinions on alarming international events, the superpowers, the Common Market, the Middle East conflict, and the war in Vietnam. There are also questions on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level, and about the respondent´s knowledge of the candidates to the parliamentary and local election. Unlike most of the election studies, this study does not include questions on mass media.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1973-08-16 — 1973-12-11

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer födda 1893-1953, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1973

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Google Books Libris
ISBN: 9789140040671

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Valet 1973. In Allmänna valen 1973 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03278-3.
Libris
ISBN: 91-38-03278-3
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-12-01 doi:10.5878/002503

Svensk valundersökning 1973

Citeringsförslag:

Olof Petersson, Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1984). Svensk valundersökning 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002503

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-08-16 — 1973-12-11

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

239

Antal individer/objekt:

2596

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-20