Svensk valundersökning 1970

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

The 1970 election study differs from the others because the entire survey was carried out after election day. Different techniques were used: about 1/3 of the sample were interviewed in their homes, an additional 1/3 through telephone interviews, and the remainder received a short mail questionnaire. Information on occupation, education, trade union affiliation and political party membership in this survey (the third stage of the 1964-1968-1970 panel) was extracted from the 1968 survey, for all respondents except those lost from the 1968 sample and those added in the 1970 supplementary sample. For these respondents information from 1970 was used. Questions specific to the 1970 election study are those on public representation on bank boards, Swedish membership in the Common Market, and aid to developing countries. There are also questions about the respondent´s opinion of the Social Democratic government, and on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level. Unlike most of the election studies, the 1970 study does not include questions on mass media.

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0047

Alternativ titel:

VU70

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

The 1970 election study differs from the others because the entire survey was carried out after election day. Different techniques were used: about 1/3 of the sample were interviewed in their homes, an additional 1/3 through telephone interviews, and the remainder received a short mail questionnaire. Information on occupation, education, trade union affiliation and political party membership in this survey (the third stage of the 1964-1968-1970 panel) was extracted from the 1968 survey, for all respondents except those lost from the 1968 sample and those added in the 1970 supplementary sample. For these respondents information from 1970 was used. Questions specific to the 1970 election study are those on public representation on bank boards, Swedish membership in the Common Market, and aid to developing countries. There are also questions about the respondent´s opinion of the Social Democratic government, and on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level. Unlike most of the election studies, the 1970 study does not include questions on mass media.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-09-22 — 1970-12-06

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 20-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigad i riksdagsvalet 1970

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centre's sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a 'general purpose' two- stage population sample.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris Google Books

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen.

Särlvik, B. (1973) Valet 1970. I Allmänna valen 1970. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1986-03-01 doi:10.5878/002508

Tillgänglig dokumentation:

Svensk valundersökning 1970

Citering:

Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1986). Svensk valundersökning 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002508

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22 — 1970-12-06

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1602

Antal svar: 1355

Antal ej svarande: 247

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22 — 1970-12-06

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1580

Antal svar: 1407

Antal ej svarande: 173

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22 — 1970-12-06

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1633

Antal svar: 1368

Antal ej svarande: 265

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

223

Antal individer/objekt:

4815