Svensk valundersökning 1970

SND-ID: SND 0047

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU70

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

The 1970 election study differs from the others because the entire survey was carried out after election day. Different techniques were used: about 1/3 of the sample were interviewed in their homes, an additional 1/3 through telephone interviews, and the remainder received a short mail questionnaire. Information on occupation, education, trade union affiliation and political party membership in this survey (the third stage of the 1964-1968-1970 panel) was extracted from the 1968 survey, for all respondents except those lost from the 1968 sample and those added in the 1970 supplementary sample. For these respondents information from 1970 was used. Questions specific to the 1970 election study are those on public representation on bank boards, Swedish membership in the Common Market, and aid to developing countries. There are also questions about the respondent´s opinion of the Social Democratic government, and on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level. Unlike most of the election studies, the 1970 study does not include questions on mass media.

Syfte:

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 20-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigad i riksdagsvalet 1970

Urvalsmetod

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centre's sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a 'general purpose' two- stage population sample.

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-09-22 – 1970-12-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Särlvik, B. (1973) Valet 1970. In Allmänna valen 1970. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1970

Version 1.0

Citering

Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1986). Svensk valundersökning 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002508

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22–1970-12-06
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1633
 • Antal svar: 1368
 • Antal ej svarande: 265
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22–1970-12-06
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1602
 • Antal svar: 1355
 • Antal ej svarande: 247
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22–1970-12-06
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1580
 • Antal svar: 1407
 • Antal ej svarande: 173
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

223

Antal individer/objekt

4815

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-13