Svensk valundersökning 1970

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

The 1970 election study differs from the others because the entire survey was carried out after election day. Different techniques were used: about 1/3 of the sample were interviewed in their homes, an additional 1/3 through telephone interviews, and the remainder received a short mail questionnaire. Information on occupation, education, trade union affiliation and political party membership in this survey (the third stage of the 1964-1968-1970 panel) was extracted from the 1968 survey, for all respondents except those lost from the 1968 sample and those added in the 1970 supplementary sample. For these respondents information from 1970 was used. Questions specific to the 1970 election study are those on public representation on bank boards, Swedish membership in the Common Market, and aid to developing countries. There are also questions about the respondent´s opinion of the Social Democratic government, and on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level. Unlike most of the election studies, the 1970 study does not include questions on mass media.

Syfte:

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0047

Alternativ titel:

VU70

Beskrivning:

The 1970 election study differs from the others because the entire survey was carried out after election day. Different techniques were used: about 1/3 of the sample were interviewed in their homes, an additional 1/3 through telephone interviews, and the remainder received a short mail questionnaire. Information on occupation, education, trade union affiliation and political party membership in this survey (the third stage of the 1964-1968-1970 panel) was extracted from the 1968 survey, for all respondents except those lost from the 1968 sample and those added in the 1970 supplementary sample. For these respondents information from 1970 was used. Questions specific to the 1970 election study are those on public representation on bank boards, Swedish membership in the Common Market, and aid to developing countries. There are also questions about the respondent´s opinion of the Social Democratic government, and on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level. Unlike most of the election studies, the 1970 study does not include questions on mass media.

Syfte:

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-09-22 — 1970-12-06

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 20-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigad i riksdagsvalet 1970

Tidsdimension:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris Google Books

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Särlvik, B. (1973) Valet 1970. In Allmänna valen 1970. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1986-03-01 doi:10.5878/002508

Svensk valundersökning 1970

Citeringsförslag:

Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1986). Svensk valundersökning 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002508

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22 — 1970-12-06

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1602

Antal svar: 1355

Antal ej svarande: 247

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22 — 1970-12-06

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1580

Antal svar: 1407

Antal ej svarande: 173

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-09-22 — 1970-12-06

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1633

Antal svar: 1368

Antal ej svarande: 265

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

223

Antal individer/objekt:

4815

Publicerad: 1983-01-01