ORVESTO 1974-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0077

Alternativ titel:

Sverige nu 1974-I

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1973-09-17 — 1974-01-02

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1974) Orvesto 1974-I. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002771

Dataset 1

ORVESTO 1974-I

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002771

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-09-17 — 1973-12-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-05 — 1973-12-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-26 — 1974-01-02

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

5103

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002789

Dataset 2

ORVESTO 1974 P-835

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-835. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002789

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden 1973-09-17 till 1973-12-05.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-09-17 — 1973-12-05

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1686

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002790

Dataset 3

ORVESTO 1974 P-836

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-836. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002790

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden 1973-10-05 till 1973-12-14.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-05 — 1973-12-14

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1575

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002791

Dataset 4

ORVESTO 1974 P-837

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-837. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002791

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden 1973-10-26 till 1974-01-02.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-26 — 1974-01-02

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1842

Version 1.0:

1984-04-30 doi:10.5878/002788

Dataset 5

ORVESTO 1974 P-838

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-838. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002788

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden xxxx-xx-xx till 1974-01-02.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

267

Antal individer/objekt:

1807

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06