ORVESTO 1974-I

SND-ID: SND 0077

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1974-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-09-17 – 1974-01-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen Ltd. (1974) Orvesto 1974-I. Sollentuna: Testologen Ltd.

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1974-I

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002771

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-09-17–1973-12-05
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-05–1973-12-14
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-26–1974-01-02
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

267

Antal individer/objekt

5103

Dataset 2
ORVESTO 1974 P-835

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden 1973-09-17 till 1973-12-05.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-835. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002789

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-09-17–1973-12-05
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

267

Antal individer/objekt

1686

Dataset 3
ORVESTO 1974 P-836

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden 1973-10-05 till 1973-12-14.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-836. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002790

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-05–1973-12-14
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

267

Antal individer/objekt

1575

Dataset 4
ORVESTO 1974 P-837

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden 1973-10-26 till 1974-01-02.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-837. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002791

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-10-26–1974-01-02
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

267

Antal individer/objekt

1842

Dataset 5
ORVESTO 1974 P-838

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden xxxx-xx-xx till 1974-01-02.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1984). ORVESTO 1974 P-838. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002788

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Variabler

267

Antal individer/objekt

1807

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06