Svensk opinion 1979

SND-ID: SND 0088

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

Alternativ titel

SVOP79

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning

This is the first survey in a collection of studies on Swedish opinion conducted during the period 1979-1985. While the purpose has been to collect rather detailed information on the public opinion, the questionnaires have been very extensive and the number of variables in each survey amount to 500 or more. A core of questions asked annually makes it possible to study changes in opinion over time. Swedish opinion 1979 included questions on: the importance of a number of changes in one´s own personal conditions and the opinion on the ability of a number of institutions, individuals and political authorities to achieve something that the respondent benefits from; the importance of a number of issues and the opinion on the ability of a number of organizations and political authorities to achieve something in these issues; opinion on the influence a number of organizations and groups have in society; the respondent´s own well being at present; work and working conditions; political party with best ideas to achieve improvements in a number of fields; personal responsibilities. The respondents had t

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret, riksomfattande.

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-04-15 – 1979-06-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Libris | Google Books
ISBN: 9789136016512

Hultgren, S. (1982) Det politiska spelet om envar : vad den svenske väljaren tror, fruktar, hoppas och kräver - speglat i opinionsundersökningar under tre år. Stockholm : Askild & Kärnekull. ISBN: 91-582-0401-6.
ISBN: 91-582-0401-6

Boalt, G., & Bergryd, U. (1981) Political value patterns and parties in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.ISBN: 91-22-00413-0.
Libris | Google Books
ISBN: 91-22-00413-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk opinion 1979

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser (1984). Svensk opinion 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001123

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-15–1979-06-05
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

V11 = viktvariabel.

Variabler

669

Antal individer/objekt

1670

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06