Svensk opinion 1979-1985

SND-ID: SND 0099

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

SVOP79-85

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning

Swedish Opinion 1979-1985 is a merged version of the recurring questions in the Swedish Opinion surveys. Questions asked in three or more of the surveys are included. These questions deals with: work and working conditions; trade unions; the importance of a number of changes in one´s own personal conditions; the importances of a number of political issues; political party with best ideas to achieve improvements in a number of fields; opinion on the political parties; important factors when deciding how to vote; reading frequencies for a number of daily papers, weeklies and magazines; political opinion of daily papers read; interest in the political debate in mass media; interest in a number of activities; values in life; improvements wanted in one´s own life; bank savings; opinion on the influence a number of organizations and groups have in society. Background variables include information on marital status, income, occupation, housing, education and place of residence.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Stiftelsen för Opinionsanalyser
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret, riksomfattande.

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-04-01–1985-02-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Libris Google Books
ISBN: 9789136016512

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk opinion 1979-1985

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser (1985). <em>Svensk opinion 1979-1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002606">https://doi.org/10.5878/002606</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-01–1985-02-01
  • Datainsamlare: Svenska Utredningsinstitutet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

320

Antal individer/objekt

11359

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06