Svensk opinion 1979-1985

Den här studien är en del av samlingen Svensk opinion

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning:

Swedish Opinion 1979-1985 is a merged version of the recurring questions in the Swedish Opinion surveys. Questions asked in three or more of the surveys are included. These questions deals with: work and working conditions; trade unions; the importance of a number of changes in one´s own personal conditions; the importances of a number of political issues; political party with best ideas to achieve improvements in a number of fields; opinion on the political parties; important factors when deciding how to vote; reading frequencies for a number of daily papers, weeklies and magazines; political opinion of daily papers read; interest in the political debate in mass media; interest in a number of activities; values in life; improvements wanted in one´s own life; bank savings; opinion on the influence a number of organizations and groups have in society. Background variables include information on marital status, income, occupation, housing, education and place of residence.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Identifierare:

SND-ID: SND 0099

Alternativ titel:

SVOP79-85

Beskrivning:

Swedish Opinion 1979-1985 is a merged version of the recurring questions in the Swedish Opinion surveys. Questions asked in three or more of the surveys are included. These questions deals with: work and working conditions; trade unions; the importance of a number of changes in one´s own personal conditions; the importances of a number of political issues; political party with best ideas to achieve improvements in a number of fields; opinion on the political parties; important factors when deciding how to vote; reading frequencies for a number of daily papers, weeklies and magazines; political opinion of daily papers read; interest in the political debate in mass media; interest in a number of activities; values in life; improvements wanted in one´s own life; bank savings; opinion on the influence a number of organizations and groups have in society. Background variables include information on marital status, income, occupation, housing, education and place of residence.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-04-01 — 1985-02-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Google Books Libris
ISBN: 9789136016512

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1985-09-01 doi:10.5878/002606

Svensk opinion 1979-1985

Citeringsförslag:

Gunnar Boalt, Gunnar Ekman, Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser. Stiftelsen för Opinionsanalyser (1985). Svensk opinion 1979-1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002606

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-01 — 1985-02-01

Datainsamlare: Svenska Utredningsinstitutet

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

320

Antal individer/objekt:

11359

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06