JO-undersökningen 1964-1972

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

The purpose of the study is to illustrate various aspects of the Ombudsman's work, who complains, what is complained about, whom is complained against, which investigative measures are taken, how long time the handling takes and what decision the Ombudsman has taken.

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0108

Beskrivning:

The purpose of the study is to illustrate various aspects of the Ombudsman's work, who complains, what is complained about, whom is complained against, which investigative measures are taken, how long time the handling takes and what decision the Ombudsman has taken.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1964-01-01 — 1964-12-31

1968-01-01 — 1968-12-31

1972-01-01 — 1972-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Complaint-cases and initiative-cases at the Ombudsman's office during 1964, 1968, and 1972.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2007-07-06 doi:10.5878/002368

JO-undersökningen 1964-1972

Citeringsförslag:

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2007). JO-undersökningen 1964-1972. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002368

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-01-01 — 1964-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 1968-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-01-01 — 1972-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

64

Antal individer/objekt:

1081

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06