JO-undersökningen 1964-1972

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The purpose of the study is to illustrate various aspects of the Ombudsman's work, who complains, what is complained about, whom is complained against, which investigative measures are taken, how long time the handling takes and what decision the Ombudsman has taken.

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0108

Beskrivning

The purpose of the study is to illustrate various aspects of the Ombudsman's work, who complains, what is complained about, whom is complained against, which investigative measures are taken, how long time the handling takes and what decision the Ombudsman has taken.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1964-01-01 — 1964-12-31

1968-01-01 — 1968-12-31

1972-01-01 — 1972-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Complaint-cases and initiative-cases at the Ombudsman's office during 1964, 1968, and 1972.

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

JO-undersökningen 1964-1972

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2007). <em>JO-undersökningen 1964-1972</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002368">https://doi.org/10.5878/002368</a>

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-01-01 — 1964-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 1968-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-01-01 — 1972-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

64

Antal individer/objekt

1081

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06