JO-undersökningen 1964-1972

SND-ID: SND 0108

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The purpose of the study is to illustrate various aspects of the Ombudsman's work, who complains, what is complained about, whom is complained against, which investigative measures are taken, how long time the handling takes and what decision the Ombudsman has taken.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Complaint-cases and initiative-cases at the Ombudsman's office during 1964, 1968, and 1972.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1964-01-01 – 1964-12-31

1968-01-01 – 1968-12-31

1972-01-01 – 1972-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer
Dataset
JO-undersökningen 1964-1972

Version 1.0

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet (2007). JO-undersökningen 1964-1972. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002368

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling 1

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-01-01–1964-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Datainsamling 2

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01–1968-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Datainsamling 3

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1972-01-01–1972-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

64

Antal individer/objekt

1081

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06