Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about personal data, background to cohabitation and/or marriage, engagement and marriage, parents and knowledge about legal and social matters.

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0125

Beskrivning:

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about personal data, background to cohabitation and/or marriage, engagement and marriage, parents and knowledge about legal and social matters.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-09-01 — 1974-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gävle

Analysenhet:

Population:

Married couples and common law households in Gävle during the period

Tidsdimension:

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lewin, B., & Trost, J. (1978) Att sambo och gifta sig. Fakta och föreställningar. SOU 1978:55. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04269-X.
Libris
ISBN: 91-38-04269-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1987-06-01 doi:10.5878/000918

Dataset 1

Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Gifta par

Citeringsförslag:

Jan Trost. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1987). Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Gifta par. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000918

Skapare/primärforskare:

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09 — 1974-10

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

182

Antal individer/objekt:

101

Version 1.0:

1987-06-01 doi:10.5878/000958

Dataset 2

Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Sambopar

Citeringsförslag:

Jan Trost. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1987). Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Sambopar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000958

Skapare/primärforskare:

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

218

Antal individer/objekt:

111

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06