Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974

SND-ID: SND 0125

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about personal data, background to cohabitation and/or marriage, engagement and marriage, parents and knowledge about legal and social matters.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Married couples and common law households in Gävle during the period

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-09-01 – 1974-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gävle

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lagstiftning och rättssystem, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lewin, B., & Trost, J. (1978) Att sambo och gifta sig. Fakta och föreställningar. SOU 1978:55. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04269-X.
Libris
ISBN: 91-38-04269-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Gifta par

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jan Trost. Uppsala universitet (1987). Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Gifta par. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000918

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09–1974-10
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

182

Antal individer/objekt

101

Dataset 2
Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Sambopar

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jan Trost. Uppsala universitet (1987). Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Sambopar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000958

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Variabler

218

Antal individer/objekt

111

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06