Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974

Beställ data

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about personal data, background to cohabitation and/or marriage, engagement and marriage, parents and knowledge about legal and social matters.

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0125

Beskrivning

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about personal data, background to cohabitation and/or marriage, engagement and marriage, parents and knowledge about legal and social matters.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-09-01 — 1974-10-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gävle

Analysenhet

Population

Married couples and common law households in Gävle during the period

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Lewin, B., & Trost, J. (1978) Att sambo och gifta sig. Fakta och föreställningar. SOU 1978:55. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04269-X.
Libris
ISBN: 91-38-04269-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Gifta par

Citering

Jan Trost. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1987). <em>Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Gifta par</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000918">https://doi.org/10.5878/000918</a>

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09 — 1974-10

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

182

Antal individer/objekt

101

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Sambopar

Citering

Jan Trost. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1987). <em>Ogift samboende och äktenskapsfrekvens 1974 - Sambopar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000958">https://doi.org/10.5878/000958</a>

Skapare/primärforskare

Jan Trost - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

218

Antal individer/objekt

111

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06