Valdataarkivet 1948-1970

SND-ID: SND 0148

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Datainsamlingen består av data från samtliga riksdagsval och landstingsval under perioden 1948-1970. Det finns också information om branscher och yrkesgrupper i 1950, 1960 och 1970. De omfattade kommunerna är de som skapades av sammanslagningsreformen 1952.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Statens råd för samhällsforskning
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

De geografiska enheter som ligger till grund för registrering av datamängden är i princip de kommuner som tillkom efter sammanslagningen till storkommuner 1952.01.01. Därför har en del justeringar gjorts, t ex kommuner som nybildades före 1952 har lagts s

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1948-01-01 – 1970-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Gustavsson, G. (1973) Valdataarkivet 1948-1970. Lund: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Valdataarkivet 1948-1970

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Gustafsson. Lunds universitet (1988). Valdataarkivet 1948-1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000874

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-01-01–1972-01-01
  • Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat

Variabler

382

Antal individer/objekt

1012

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05