Valdataarkivet 1948-1970

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Datainsamlingen består av data från samtliga riksdagsval och landstingsval under perioden 1948-1970. Det finns också information om branscher och yrkesgrupper i 1950, 1960 och 1970. De omfattade kommunerna är de som skapades av sammanslagningsreformen 1952.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0148

Beskrivning:

Datainsamlingen består av data från samtliga riksdagsval och landstingsval under perioden 1948-1970. Det finns också information om branscher och yrkesgrupper i 1950, 1960 och 1970. De omfattade kommunerna är de som skapades av sammanslagningsreformen 1952.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1948-01-01 — 1970-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

De geografiska enheter som ligger till grund för registrering av datamängden är i princip de kommuner som tillkom efter sammanslagningen till storkommuner 1952.01.01. Därför har en del justeringar gjorts, t ex kommuner som nybildades före 1952 har lagts s

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Statens råd för samhällsforskning

Ämnesområde:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustavsson, G. (1973) Valdataarkivet 1948-1970. Lund: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1988-02-01 doi:10.5878/000874

Valdataarkivet 1948-1970

Citeringsförslag:

Göran Gustafsson. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1988). Valdataarkivet 1948-1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000874

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-01-01 — 1972-01-01

Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat

Variabler:

382

Antal individer/objekt:

1012

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05