Svenska folket 1955

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Beskrivning:

Swedish people 1955 is the first part of the first large-scale survey in Sweden attempting to give an objective picture of interests, personalities, opinions, habits and living conditions in Sweden. The second part was made in 1970 (Swedish people 1970). The Swedish Opinion-studies (1979-1985) repeat some of the questions from these studies. Questions about opinions of human behaviour, interests, attitude to alcohol, religion, possesions, social benefits, voting, Swedish conditions, work and trade unions, studies, personal conditions, children´s upbringing and education, parents, membership in different organizations and personal data.

Ämnesområde:

socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Svenska Gallupinstitutet AB

Skapare/primärforskare:

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0207

Beskrivning:

Swedish people 1955 is the first part of the first large-scale survey in Sweden attempting to give an objective picture of interests, personalities, opinions, habits and living conditions in Sweden. The second part was made in 1970 (Swedish people 1970). The Swedish Opinion-studies (1979-1985) repeat some of the questions from these studies. Questions about opinions of human behaviour, interests, attitude to alcohol, religion, possesions, social benefits, voting, Swedish conditions, work and trade unions, studies, personal conditions, children´s upbringing and education, parents, membership in different organizations and personal data.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1954-10-01 — 1955-03-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Dataset 1

Svenska folket 1955 - Män födda 1900-1937

Skapare/primärforskare:

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

553

Antal individer/objekt:

739

Dataset 2

Svenska folket 1955 - Kvinnor födda 1900-1937

Skapare/primärforskare:

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

563

Antal individer/objekt:

899

Dataset 3

Svenska folket 1955 - Ungdomar födda 1927-1939

Skapare/primärforskare:

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

397

Antal individer/objekt:

540

Dataset 4

Svenska folket 1955 - Födda 1900-1939

Skapare/primärforskare:

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

268

Antal individer/objekt:

2178

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10