Svenska folket 1955

Beställ data

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Beskrivning

Swedish people 1955 is the first part of the first large-scale survey in Sweden attempting to give an objective picture of interests, personalities, opinions, habits and living conditions in Sweden. The second part was made in 1970 (Swedish people 1970). The Swedish Opinion-studies (1979-1985) repeat some of the questions from these studies. Questions about opinions of human behaviour, interests, attitude to alcohol, religion, possesions, social benefits, voting, Swedish conditions, work and trade unions, studies, personal conditions, children´s upbringing and education, parents, membership in different organizations and personal data.

Ämnesområde

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Identifierare

SND-ID: SND 0207

Beskrivning

Swedish people 1955 is the first part of the first large-scale survey in Sweden attempting to give an objective picture of interests, personalities, opinions, habits and living conditions in Sweden. The second part was made in 1970 (Swedish people 1970). The Swedish Opinion-studies (1979-1985) repeat some of the questions from these studies. Questions about opinions of human behaviour, interests, attitude to alcohol, religion, possesions, social benefits, voting, Swedish conditions, work and trade unions, studies, personal conditions, children´s upbringing and education, parents, membership in different organizations and personal data.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1954-10-01 — 1955-03-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Dataset 1

Svenska folket 1955 - Män födda 1900-1937

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

553

Antal individer/objekt

739

Dataset 2

Svenska folket 1955 - Kvinnor födda 1900-1937

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

563

Antal individer/objekt

899

Dataset 3

Svenska folket 1955 - Ungdomar födda 1927-1939

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

397

Antal individer/objekt

540

Dataset 4

Svenska folket 1955 - Födda 1900-1939

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 — 1955-03-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

268

Antal individer/objekt

2178

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10