Folkomröstningsundersökningen 1957

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Since 1956 a election study have been carried out in conjunction with every parliamentary election in Sweden. Likewise studies have been carried out in conjunction with the two referenda that have taken place since then. In 1957 a referendum on the general supplementary pension scheme (ATP) took place. The respondents were questioned three times, two interviews were held before the day of the referendum and a mail survey were sent to them after the referendum. The study contains questions on the general supplementary pension scheme, national basic pension, opinion of the three proposals, sources of information, and newspaper reading. Apart from the questions concerning the referendum, the study examines Swedish national defense by including questions about the war risk and the atomic bomb.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde

Pension, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0208

Alternativ titel

FU57

Beskrivning

Since 1956 a election study have been carried out in conjunction with every parliamentary election in Sweden. Likewise studies have been carried out in conjunction with the two referenda that have taken place since then. In 1957 a referendum on the general supplementary pension scheme (ATP) took place. The respondents were questioned three times, two interviews were held before the day of the referendum and a mail survey were sent to them after the referendum. The study contains questions on the general supplementary pension scheme, national basic pension, opinion of the three proposals, sources of information, and newspaper reading. Apart from the questions concerning the referendum, the study examines Swedish national defense by including questions about the war risk and the atomic bomb.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1957-08-26

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 21-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1957.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Pension, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J., Särlvik, B., & Janson, E. (1958) Intervjuundersökning hösten 1957 : frågor rörande civilförsvar och psykologiskt försvar. Göteborg: Department of Political Science.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Särlvik, B. (1959) Författningsutredningen : Opinionsbildningen vid folkomröstningen 1957. SOU 1959:10. Stockholm : Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Folkomröstningsundersökningen 1957

Citering

Bo Särlvik, Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1989). <em>Folkomröstningsundersökningen 1957</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002607">https://doi.org/10.5878/002607</a>

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-08-26

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler

166

Antal individer/objekt

1037

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06