Folkomröstningsundersökningen 1957

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Since 1956 a election study have been carried out in conjunction with every parliamentary election in Sweden. Likewise studies have been carried out in conjunction with the two referenda that have taken place since then. In 1957 a referendum on the general supplementary pension scheme (ATP) took place. The respondents were questioned three times, two interviews were held before the day of the referendum and a mail survey were sent to them after the referendum. The study contains questions on the general supplementary pension scheme, national basic pension, opinion of the three proposals, sources of information, and newspaper reading. Apart from the questions concerning the referendum, the study examines Swedish national defense by including questions about the war risk and the atomic bomb.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
pension, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0208

Alternativ titel:

FU57

Beskrivning:

Since 1956 a election study have been carried out in conjunction with every parliamentary election in Sweden. Likewise studies have been carried out in conjunction with the two referenda that have taken place since then. In 1957 a referendum on the general supplementary pension scheme (ATP) took place. The respondents were questioned three times, two interviews were held before the day of the referendum and a mail survey were sent to them after the referendum. The study contains questions on the general supplementary pension scheme, national basic pension, opinion of the three proposals, sources of information, and newspaper reading. Apart from the questions concerning the referendum, the study examines Swedish national defense by including questions about the war risk and the atomic bomb.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1957-08-26

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 21-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1957.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
pension, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J., Särlvik, B., & Janson, E. (1958) Intervjuundersökning hösten 1957 : frågor rörande civilförsvar och psykologiskt försvar. Göteborg: Department of Political Science.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Särlvik, B. (1959) Författningsutredningen : Opinionsbildningen vid folkomröstningen 1957. SOU 1959:10. Stockholm : Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1989-06-01 doi:10.5878/002607

Folkomröstningsundersökningen 1957

Citeringsförslag:

Bo Särlvik, Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1989). Folkomröstningsundersökningen 1957. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002607

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-08-26

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler:

166

Antal individer/objekt:

1037

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06