Folkomröstningsundersökningen 1957

SND-ID: SND 0208

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Alternativ titel

FU57

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Since 1956 a election study have been carried out in conjunction with every parliamentary election in Sweden. Likewise studies have been carried out in conjunction with the two referenda that have taken place since then. In 1957 a referendum on the general supplementary pension scheme (ATP) took place. The respondents were questioned three times, two interviews were held before the day of the referendum and a mail survey were sent to them after the referendum. The study contains questions on the general supplementary pension scheme, national basic pension, opinion of the three proposals, sources of information, and newspaper reading. Apart from the questions concerning the referendum, the study examines Swedish national defense by including questions about the war risk and the atomic bomb.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 21-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1957.

Tidsperiod(er) som undersökts

1957-08-26

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Pension, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J., Särlvik, B., & Janson, E. (1958) Intervjuundersökning hösten 1957 : frågor rörande civilförsvar och psykologiskt försvar. Göteborg: Department of Political Science.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Särlvik, B. (1959) Författningsutredningen : Opinionsbildningen vid folkomröstningen 1957. SOU 1959:10. Stockholm : Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Folkomröstningsundersökningen 1957

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Bo Särlvik, Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1989). Folkomröstningsundersökningen 1957. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002607

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1957-08-26
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler

166

Antal individer/objekt

1037

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06