Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

Skapare/primärforskare:

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Vid de statsvetenskapliga institutionerna ivid Stockholms och Umeå universitets genomfördes i slutet av 1970-talet ett projekt där syftet var att undersöka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och partier i ett antal frågor. Denna delundersökning tar upp allmänhetens syn på politik och de olika parterna. I centrum för undersökningen står tre sektorer - skol-, försvars- och utrikespolitik.
Frågeformuläret innehöll frågor om respondentens intresse för politik och åsikter om politik i allmänhet; hur mycket man gillar/ogillar respektive parti; hur man placerar respektive parti på en vänster-högerskala; bästa och sämsta parti; hur man röstade i riksdagsvalet 1979 och hur man skulle rösta om det vore val idag; partier som fört bra respektive dålig politik när det gäller: sysselsättningsfrågor, frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, frågor som rör löntagarafonder, energi- och kärnkraftsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, försvarsfrågor, skattefrågor, u-hjälpsfrågor, frågor som rör barnomsorg, frågor som rör statens inflytande över näringslivet, utrikespolitiska frågor. Därutöver ställ

... Visa mer..

Ämnesområde:

utbildningspolitik, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0214

Beskrivning:

Vid de statsvetenskapliga institutionerna ivid Stockholms och Umeå universitets genomfördes i slutet av 1970-talet ett projekt där syftet var att undersöka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och partier i ett antal frågor. Denna delundersökning tar upp allmänhetens syn på politik och de olika parterna. I centrum för undersökningen står tre sektorer - skol-, försvars- och utrikespolitik.
Frågeformuläret innehöll frågor om respondentens intresse för politik och åsikter om politik i allmänhet; hur mycket man gillar/ogillar respektive parti; hur man placerar respektive parti på en vänster-högerskala; bästa och sämsta parti; hur man röstade i riksdagsvalet 1979 och hur man skulle rösta om det vore val idag; partier som fört bra respektive dålig politik när det gäller: sysselsättningsfrågor, frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, frågor som rör löntagarafonder, energi- och kärnkraftsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, försvarsfrågor, skattefrågor, u-hjälpsfrågor, frågor som rör barnomsorg, frågor som rör statens inflytande över näringslivet, utrikespolitiska frågor. Därutöver ställ

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-01-01 — 1979-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Ämnesområde:

utbildningspolitik, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002447

Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

Citeringsförslag:

Sten Berglund. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002447

Skapare/primärforskare:

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-01-01 — 1979-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

310

Antal individer/objekt:

2287

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06