Ideologi och ekonomi - En historisk studie av en socialdemokratisk dagstidning

SND-ID: SND 0215

Skapare/primärforskare

Lars Engwall - Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Beskrivning

The study aims to describe the economic and organizational developement of the Swedish local Social Democratic newspaper Värmlands Folkblad from its foundation 1903 until today. The file contains the papers turnaround on a yearly basis for the years 1918 to 1982.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1918-01-01 – 1982-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Media, Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Engwall, L. (1985) Från vag vision till komplex organisation : en studie av Värmlands folkblads ekonomiska och organisatoriska utveckling (From a vague vision to a complex organization : a study of the economic and organizational development of the Värmlands folkblad). Stockholm: Almqvist & Wiksell International. ISBN: 9155417426.
Google Books
ISBN: 9789155417420

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ideologi och ekonomi - En historisk studie av en socialdemokratisk dagstidning

Version 1.0

Citering

Lars Engwall. Uppsala universitet (1988). Ideologi och ekonomi - En historisk studie av en socialdemokratisk dagstidning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cchh-x378

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Engwall - Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1918-01-01–1982-12-31
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

42

Antal individer/objekt

64

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06