Ideologi och ekonomi - En historisk studie av en socialdemokratisk dagstidning

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lars Engwall - Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Beskrivning:

The study aims to describe the economic and organizational developement of the Swedish local Social Democratic newspaper Värmlands Folkblad from its foundation 1903 until today. The file contains the papers turnaround on a yearly basis for the years 1918 to 1982.

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, media, företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Lars Engwall - Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0215

Beskrivning:

The study aims to describe the economic and organizational developement of the Swedish local Social Democratic newspaper Värmlands Folkblad from its foundation 1903 until today. The file contains the papers turnaround on a yearly basis for the years 1918 to 1982.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1918-01-01 — 1982-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, media, företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Engwall, L. (1985) Från vag vision till komplex organisation : en studie av Värmlands folkblads ekonomiska och organisatoriska utveckling (From a vague vision to a complex organization : a study of the economic and organizational development of the Värmlands folkblad). Stockholm: Almqvist & Wiksell International. ISBN: 9155417426.
Google Books
ISBN: 9789155417420

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ideologi och ekonomi - En historisk studie av en socialdemokratisk dagstidning

Skapare/primärforskare:

Lars Engwall - Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1918-01-01 — 1982-12-31

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

42

Antal individer/objekt:

64

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06