Tyska tidningsdata

SND-ID: SND 0231

Skapare/primärforskare

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Beskrivning

Datafilen innehåller löpande text från ett representativt urval av två tyska tidningar, Die Welt och Süddeutsche Zeitung, under perioden 1 november 1966 till 30 oktober 1967.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Tyska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Innehållet i tidningarna die Welt ochSüddeutsche Zeitung under perioden 1 November 1966 - 30 Oktober 1967

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1967-11-01 – 1968-10-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tyskland

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosengren, I. (1972) Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 1. Lund: CWK Gleerups.

Rosengren, I. (1977) Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 2. Lund: CWK Gleerups.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Tyska tidningsdata - die Welt

Version 1.0

Citering

Inger Rosengren. Lunds universitet (1987). Tyska tidningsdata - die Welt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003056

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Dataset 2
Tyska tidningsdata - Süddeutsche Zeitung

Version 1.0

Citering

Inger Rosengren. Lunds universitet (1987). Tyska tidningsdata - Süddeutsche Zeitung. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003055

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 1987-12-01
Senast uppdaterad: 2017-07-12