Tyska tidningsdata

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Beskrivning:

Datafilen innehåller löpande text från ett representativt urval av två tyska tidningar, Die Welt och Süddeutsche Zeitung, under perioden 1 november 1966 till 30 oktober 1967.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Tyska institutionen

Skapare/primärforskare:

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0231

Beskrivning:

Datafilen innehåller löpande text från ett representativt urval av två tyska tidningar, Die Welt och Süddeutsche Zeitung, under perioden 1 november 1966 till 30 oktober 1967.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1967-11-01 — 1968-10-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tyskland

Analysenhet:

Population:

Innehållet i tidningarna die Welt ochSüddeutsche Zeitung under perioden 1 November 1966 - 30 Oktober 1967

Tidsdimension:

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosengren, I. (1972) Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 1. Lund: CWK Gleerups.

Rosengren, I. (1977) Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 2. Lund: CWK Gleerups.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1987-03-03 doi:10.5878/003056

Dataset 1

Tyska tidningsdata - die Welt

Citeringsförslag:

Inger Rosengren. Lunds universitet, Tyska institutionen (1987). <em>Tyska tidningsdata - die Welt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003056">https://doi.org/10.5878/003056</a>

Skapare/primärforskare:

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Text

Version 1.0:

1987-03-01 doi:10.5878/003055

Dataset 2

Tyska tidningsdata - Süddeutsche Zeitung

Citeringsförslag:

Inger Rosengren. Lunds universitet, Tyska institutionen (1987). <em>Tyska tidningsdata - Süddeutsche Zeitung</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003055">https://doi.org/10.5878/003055</a>

Skapare/primärforskare:

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 1987-12-01
Senast uppdaterad: 2017-07-12