Svenska valdata: Riksdagsvalen 1973-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1973-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0237

Beskrivning:

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1973-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1973-09 — 2006-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valdistrikt

Analysenhet:

Population:

Svenska valdistrikt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.0:

1995-12-18 doi:10.5878/002698

Dataset 1

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1973

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1995). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002698

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

6649

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002608

Dataset 2

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1976

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002608

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

6393

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002609

Dataset 3

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002609

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6476

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002610

Dataset 4

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1982

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002610

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6526

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002611

Dataset 5

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1985

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002611

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

6548

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002612

Dataset 6

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1988

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002612

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6531

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002613

Dataset 7

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1991

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002613

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6551

Version 1.0:

1999-04-01 doi:10.5878/002614

Dataset 8

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1994

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002614

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6472

Version 1.0:

1999-11-01 doi:10.5878/002615

Dataset 9

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1998

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002615

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

6397

Version 2.1:

2016-02-02 doi:10.5878/002753

Variabel korrigerad : Kommun (llkkff) och valdistrikt (llkkffdd) ändrad från numerisk till string

Version 2.0:

2015-09-14 doi:10.5878/002718

Variabel tillagd : 3 SND ID-variabler

Metadata tillagda

Version 1.0:

2009-04-22 doi:10.5878/002699

Dataset 10

Svenska valdata: Riksdagsvalet 2002

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2016). Svenska valdata: Riksdagsvalet 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002753

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

23

Antal individer/objekt:

6266

Version 2.1:

2016-02-10 doi:10.5878/002754

Variabel korrigerad : Valdistrikt (llkkffdd) - tillägg inledande nolla för län 01-09

Version 2.0:

2015-09-09 doi:10.5878/002715

Version 1.0:

2009-04-22 doi:10.5878/002701

Dataset 11

Svenska valdata: Riksdagsvalet 2006

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2016). Svenska valdata: Riksdagsvalet 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002754

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

6073

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11