Svenska valdata: Riksdagsvalen 1973-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1973-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Ämnesområde

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0237

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1973-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-09 — 2006-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1973

Citering

Statistiska centralbyrån (1995). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1973</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002698">https://doi.org/10.5878/002698</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

6649

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1976

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1976</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002608">https://doi.org/10.5878/002608</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

25

Antal individer/objekt

6393

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002609">https://doi.org/10.5878/002609</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6476

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1982

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1982</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002610">https://doi.org/10.5878/002610</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6526

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1985

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002611">https://doi.org/10.5878/002611</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

25

Antal individer/objekt

6548

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1988

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002612">https://doi.org/10.5878/002612</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6531

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1991

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002613">https://doi.org/10.5878/002613</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6551

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1994

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002614">https://doi.org/10.5878/002614</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6472

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

Svenska valdata: Riksdagsvalet 1998

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002615">https://doi.org/10.5878/002615</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

6397

Version 2.1

2016-02-02
https://doi.org/10.5878/002753

Variabel korrigerad : Kommun (llkkff) och valdistrikt (llkkffdd) ändrad från numerisk till string

Version 2.0

2015-09-14
https://doi.org/10.5878/002718

Variabel tillagd : 3 SND ID-variabler

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

Svenska valdata: Riksdagsvalet 2002

Citering

Statistiska centralbyrån (2016). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002753">https://doi.org/10.5878/002753</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

23

Antal individer/objekt

6266

Version 2.1

2016-02-10
https://doi.org/10.5878/002754

Variabel korrigerad : Valdistrikt (llkkffdd) - tillägg inledande nolla för län 01-09

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 11

Svenska valdata: Riksdagsvalet 2006

Citering

Statistiska centralbyrån (2016). <em>Svenska valdata: Riksdagsvalet 2006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002754">https://doi.org/10.5878/002754</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

22

Antal individer/objekt

6073

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11