Svenska valdata: Riksdagsvalen 1973-2006

SND-ID: SND 0237

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1973-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-09 – 2006-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

val, riksdagsval, valdata

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1973

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1995). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002698

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

6649

Dataset 2
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1976

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002608

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

25

Antal individer/objekt

6393

Dataset 3
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002609

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6476

Dataset 4
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1982

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002610

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6526

Dataset 5
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1985

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002611

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

25

Antal individer/objekt

6548

Dataset 6
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1988

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002612

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6531

Dataset 7
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1991

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002613

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6551

Dataset 8
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1994

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002614

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6472

Dataset 9
Svenska valdata: Riksdagsvalet 1998

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Riksdagsvalet 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002615

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

6397

Dataset 10
Svenska valdata: Riksdagsvalet 2002

Version 2.1

2016-02-02
https://doi.org/10.5878/002753

Variabel korrigerad : Kommun (llkkff) och valdistrikt (llkkffdd) ändrad från numerisk till string

... Visa mer..

Citering

Statistiska centralbyrån (2016). Svenska valdata: Riksdagsvalet 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002753

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

val, riksdagsval, valdata

Variabler

23

Antal individer/objekt

6266

Dataset 11
Svenska valdata: Riksdagsvalet 2006

Version 2.1

2016-02-10
https://doi.org/10.5878/002754

Variabel korrigerad : Valdistrikt (llkkffdd) - tillägg inledande nolla för län 01-09

... Visa mer..

Citering

Statistiska centralbyrån (2016). Svenska valdata: Riksdagsvalet 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002754

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

val, riksdagsval, valdata

Variabler

22

Antal individer/objekt

6073

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11