Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet 'Dagspresskollegiet'. Studiens målgrupp var invånarna i fem kommuner i sydöstra Skåne: Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Huvuddelen av frågorna i undersökningen är identiska med frågor ställda i tidigare lokala läsvaneundersökningar. Till dessa hör frågor som rör läsvanor, tidningsprenumerationer och läsintressen, samt bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning och partisympati. Ett antal frågor om vikten av att ha många bilder, illustarationer, kartor, etc. i en dagstidning, har inte ställts i tidigare undersökningar. Respondenten fick även jämföra de två lokala tidningarna Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet beträffande ett antal egenskaper. En serie frågor avsåg Ystad Allehanda specifikt. Respondenterna fick även ange betydelsen av ett antal etiska regler för morgon- respektive kvällspress. Andra frågor berörde respondenternas aktiviteter under de senaste tolv månaderna.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0299

Beskrivning:

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet 'Dagspresskollegiet'. Studiens målgrupp var invånarna i fem kommuner i sydöstra Skåne: Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Huvuddelen av frågorna i undersökningen är identiska med frågor ställda i tidigare lokala läsvaneundersökningar. Till dessa hör frågor som rör läsvanor, tidningsprenumerationer och läsintressen, samt bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning och partisympati. Ett antal frågor om vikten av att ha många bilder, illustarationer, kartor, etc. i en dagstidning, har inte ställts i tidigare undersökningar. Respondenten fick även jämföra de två lokala tidningarna Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet beträffande ett antal egenskaper. En serie frågor avsåg Ystad Allehanda specifikt. Respondenterna fick även ange betydelsen av ett antal etiska regler för morgon- respektive kvällspress. Andra frågor berörde respondenternas aktiviteter under de senaste tolv månaderna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-01-26 — 1989-02-25

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kratz, C. (1990) Tidningsläsning i Sydöstra Skåne : en presentation av en läsarundersökning. Report no. 3. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2010-02-16 doi:10.5878/002496

Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2010). Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002496

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-26 — 1989-02-25

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

419

Antal individer/objekt:

1700

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06