Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet 'Dagspresskollegiet'. Studiens målgrupp var invånarna i fem kommuner i sydöstra Skåne: Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Huvuddelen av frågorna i undersökningen är identiska med frågor ställda i tidigare lokala läsvaneundersökningar. Till dessa hör frågor som rör läsvanor, tidningsprenumerationer och läsintressen, samt bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning och partisympati. Ett antal frågor om vikten av att ha många bilder, illustarationer, kartor, etc. i en dagstidning, har inte ställts i tidigare undersökningar. Respondenten fick även jämföra de två lokala tidningarna Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet beträffande ett antal egenskaper. En serie frågor avsåg Ystad Allehanda specifikt. Respondenterna fick även ange betydelsen av ett antal etiska regler för morgon- respektive kvällspress. Andra frågor berörde respondenternas aktiviteter under de senaste tolv månaderna.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0299

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet 'Dagspresskollegiet'. Studiens målgrupp var invånarna i fem kommuner i sydöstra Skåne: Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Huvuddelen av frågorna i undersökningen är identiska med frågor ställda i tidigare lokala läsvaneundersökningar. Till dessa hör frågor som rör läsvanor, tidningsprenumerationer och läsintressen, samt bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning och partisympati. Ett antal frågor om vikten av att ha många bilder, illustarationer, kartor, etc. i en dagstidning, har inte ställts i tidigare undersökningar. Respondenten fick även jämföra de två lokala tidningarna Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet beträffande ett antal egenskaper. En serie frågor avsåg Ystad Allehanda specifikt. Respondenterna fick även ange betydelsen av ett antal etiska regler för morgon- respektive kvällspress. Andra frågor berörde respondenternas aktiviteter under de senaste tolv månaderna.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-26 — 1989-02-25

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Kratz, C. (1990) Tidningsläsning i Sydöstra Skåne : en presentation av en läsarundersökning. Report no. 3. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2010). <em>Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002496">https://doi.org/10.5878/002496</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-26 — 1989-02-25

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

419

Antal individer/objekt

1700

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06