Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne

SND-ID: SND 0299

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet 'Dagspresskollegiet'. Studiens målgrupp var invånarna i fem kommuner i sydöstra Skåne: Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Huvuddelen av frågorna i undersökningen är identiska med frågor ställda i tidigare lokala läsvaneundersökningar. Till dessa hör frågor som rör läsvanor, tidningsprenumerationer och läsintressen, samt bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, utbildning och partisympati. Ett antal frågor om vikten av att ha många bilder, illustarationer, kartor, etc. i en dagstidning, har inte ställts i tidigare undersökningar. Respondenten fick även jämföra de två lokala tidningarna Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet beträffande ett antal egenskaper. En serie frågor avsåg Ystad Allehanda specifikt. Respondenterna fick även ange betydelsen av ett antal etiska regler för morgon- respektive kvällspress. Andra frågor berörde respondenternas aktiviteter under de senaste tolv månaderna.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-26 – 1989-02-25

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Kratz, C. (1990) Tidningsläsning i Sydöstra Skåne : en presentation av en läsarundersökning. Report no. 3. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (2010). Läsvanestudien 1989 - Sydöstra Skåne. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002496

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-26–1989-02-25
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

419

Antal individer/objekt

1700

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06